Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85184504365908454614433936030952572431264032343400167760
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
493474863354396510695364557578261554291460785357384531757693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135046213
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 108194
 2. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 91980
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 43239
 4. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 36414
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 28421
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 26712
 7. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 26608
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 23255
 9. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 21991
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 21328
 11. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 18075
 12. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 17440
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 16570
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16430
 15. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 16348
 16. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 16188
 17. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 15029
 18. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 14506
 19. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 14172
 20. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 14150
 21. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 13639
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13634
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13053
 24. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 12892
 25. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 12816
 26. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 12356
 27. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 11570
 28. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 11359
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 11140
 30. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 11138
 31. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10880
 32. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 10864
 33. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10527
 34. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 10516
 35. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 10283
 36. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 10006
 37. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9907
 38. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9903
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 9898
 40. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 9635
 41. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 9608
 42. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9558
 43. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 9405
 44. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9041
 45. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 8744
 46. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 8739
 47. Statut Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 8722
 48. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 8629
 49. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8549
 50. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 8354
 51. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 8304
 52. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 8271
 53. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8240
 54. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 8093
 55. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 8086
 56. Wójt
  Wyświetleń: 8083
 57. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7948
 58. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 7934
 59. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 7909
 60. Rada Gminy
  Wyświetleń: 7867
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7866
 62. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7506
 63. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 7402
 64. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7394
 65. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7375
 66. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 7362
 67. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 7316
 68. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7202
 69. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 7186
 70. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 7185
 71. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 7172
 72. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7124
 73. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 7122
 74. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 7091
 75. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 7089
 76. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7065
 77. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 7062
 78. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 7058
 79. Kontrole
  Wyświetleń: 6738
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6738
 81. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6733
 82. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 6721
 83. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 6677
 84. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6542
 85. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 6539
 86. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 6515
 87. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 6478
 88. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6457
 89. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6431
 90. Plany i programy
  Wyświetleń: 6421
 91. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6415
 92. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6395
 93. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6382
 94. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 6308
 95. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 6266
 96. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 6249
 97. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 6236
 98. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 6170
 99. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6107
 100. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 6041
 101. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 6022
 102. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 6021
 103. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 6007
 104. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6006
 105. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 5984
 106. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 5947
 107. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 5914
 108. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 5879
 109. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 5875
 110. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 5875
 111. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 5849
 112. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 5834
 113. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 5823
 114. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 5790
 115. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 5781
 116. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 5650
 117. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 5617
 118. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 5613
 119. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 5606
 120. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 5559
 121. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 5505
 122. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 5492
 123. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5475
 124. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5464
 125. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę - 2019
  Wyświetleń: 5443
 126. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 5398
 127. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 5396
 128. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 5383
 129. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 5314
 130. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 5286
 131. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 5282
 132. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 5272
 133. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5249
 134. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5242
 135. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 5226
 136. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 5203
 137. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 5195
 138. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5192
 139. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 5169
 140. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5149
 141. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5126
 142. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5111
 143. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5074
 144. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 5039
 145. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rok
  Wyświetleń: 5017
 146. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 5011
 147. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5007
 148. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 5001
 149. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4999
 150. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4979
 151. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 4940
 152. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 4919
 153. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4912
 154. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 4907
 155. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4906
 156. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4876
 157. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 4872
 158. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 4860
 159. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 4859
 160. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 4857
 161. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 4840
 162. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4820
 163. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 4809
 164. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 4800
 165. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 4757
 166. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4749
 167. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4736
 168. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4723
 169. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 4702
 170. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4695
 171. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 4648
 172. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 4639
 173. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4564
 174. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 4515
 175. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 4508
 176. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 4480
 177. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 4475
 178. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4474
 179. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4447
 180. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4446
 181. Zapytania ofertowe 2018 rok
  Wyświetleń: 4439
 182. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 4427
 183. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4420
 184. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 4399
 185. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4398
 186. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 4365
 187. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4355
 188. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4348
 189. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 4345
 190. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4325
 191. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 4316
 192. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 4209
 193. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 4189
 194. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4179
 195. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 4159
 196. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 4104
 197. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4070
 198. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 4063
 199. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 4042
 200. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 4027
 201. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 4026
 202. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4013
 203. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4001
 204. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3972
 205. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3942
 206. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 3916
 207. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 3908
 208. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 3888
 209. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 3876
 210. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 3841
 211. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3833
 212. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 3833
 213. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 3829
 214. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 3805
 215. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 3788
 216. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3765
 217. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 3762
 218. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 3754
 219. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 3750
 220. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 3739
 221. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 3732
 222. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 3722
 223. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 3718
 224. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3706
 225. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 3703
 226. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3700
 227. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3691
 228. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 3690
 229. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3673
 230. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 3641
 231. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 3639
 232. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3637
 233. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3631
 234. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 3620
 235. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 3608
 236. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 3603
 237. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 3603
 238. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3602
 239. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018
  Wyświetleń: 3601
 240. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3561
 241. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3539
 242. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3538
 243. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 3527
 244. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 3525
 245. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 3512
 246. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3505
 247. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 3502
 248. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3499
 249. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 3488
 250. Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 3477
 251. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 3472
 252. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 3463
 253. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 3447
 254. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 3438
 255. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 3437
 256. Oświata
  Wyświetleń: 3436
 257. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3430
 258. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 3430
 259. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 3429
 260. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 3428
 261. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3425
 262. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 3422
 263. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3418
 264. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3413
 265. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 3408
 266. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 3396
 267. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3391
 268. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 3380
 269. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 3373
 270. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 3355
 271. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3338
 272. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3331
 273. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3331
 274. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3329
 275. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3328
 276. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3328
 277. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3326
 278. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3325
 279. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 3309
 280. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2018 r.
  Wyświetleń: 3294
 281. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 3285
 282. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3284
 283. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3277
 284. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 3272
 285. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 3271
 286. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3257
 287. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 3256
 288. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3252
 289. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 3243
 290. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 3242
 291. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 3220
 292. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 3217
 293. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3215
 294. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 3210
 295. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 3206
 296. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 3203
 297. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 3199
 298. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"
  Wyświetleń: 3197
 299. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3190
 300. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 3181
 301. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 3179
 302. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3176
 303. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3171
 304. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 3164
 305. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3163
 306. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 3150
 307. Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3142
 308. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3131
 309. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 3127
 310. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 3123
 311. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3117
 312. VIII kadencja Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3115
 313. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 3113
 314. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 3113
 315. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3108
 316. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 3093
 317. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3091
 318. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3087
 319. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 3076
 320. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 3075
 321. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3070
 322. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 3070
 323. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 3061
 324. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 3052
 325. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 3051
 326. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 3042
 327. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 3039
 328. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 3034
 329. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 3028
 330. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3028
 331. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3010
 332. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3009
 333. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 3007
 334. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2994
 335. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 2988
 336. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 2982
 337. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 2970
 338. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 2963
 339. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 2947
 340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 2941
 341. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2940
 342. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2935
 343. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2930
 344. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 2930
 345. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 2928
 346. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2916
 347. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2913
 348. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych - 2018
  Wyświetleń: 2910
 349. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2908
 350. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 2903
 351. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 2901
 352. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2899
 353. Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r
  Wyświetleń: 2898
 354. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 2897
 355. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"
  Wyświetleń: 2891
 356. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2888
 357. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 2879
 358. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 2874
 359. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2872
 360. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2869
 361. IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2869
 362. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2864
 363. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 2859
 364. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 2854
 365. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2835
 366. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2828
 367. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 2827
 368. Informacja nr HK.43260.5.72018,AB z dnia 19.12.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - Ocena jakości wody wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2822
 369. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2816
 370. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 2813
 371. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 2809
 372. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 2806
 373. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 2804
 374. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2801
 375. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 2801
 376. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 2794
 377. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 2786
 378. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 2785
 379. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 2777
 380. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 2768
 381. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 2758
 382. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 2751
 383. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2745
 384. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 2741
 385. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 2740
 386. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2735
 387. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2724
 388. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2717
 389. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2706
 390. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2699
 391. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 2694
 392. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2694
 393. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 2689
 394. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 2689
 395. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2685
 396. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2682
 397. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 2682
 398. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 2677
 399. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2671
 400. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 2646
 401. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 2643
 402. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2623
 403. Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2613
 404. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2610
 405. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 2608
 406. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2605
 407. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 2585
 408. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2572
 409. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2564
 410. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2554
 411. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2552
 412. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 2547
 413. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2544
 414. Podatki i opłaty lokalne na 2019r.
  Wyświetleń: 2541
 415. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 2535
 416. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 2534
 417. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2516
 418. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 2487
 419. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2472
 420. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 2471
 421. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 2467
 422. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 2465
 423. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 2446
 424. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2443
 425. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2443
 426. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 2439
 427. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 2436
 428. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 2412
 429. Nagrania sesji
  Wyświetleń: 2365
 430. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 2354
 431. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2354
 432. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2353
 433. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 2315
 434. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2306
 435. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2292
 436. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2277
 437. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 2269
 438. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2264
 439. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 2253
 440. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2018 r.
  Wyświetleń: 2249
 441. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 2242
 442. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2240
 443. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2240
 444. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030
  Wyświetleń: 2210
 445. Głosowania imienne - IX Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019
  Wyświetleń: 2208
 446. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 2198
 447. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 2196
 448. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 2194
 449. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2176
 450. Informacje oświatowe - 2018 r.
  Wyświetleń: 2144
 451. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 2140
 452. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2119
 453. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2105
 454. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2080
 455. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 2074
 456. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 2052
 457. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 2046
 458. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 2040
 459. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 2027
 460. Transmisje obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2018
 461. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2004
 462. Obwieszczenia Wody Polskie
  Wyświetleń: 1997
 463. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 1989
 464. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1976
 465. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1975
 466. Informacje oświatowe - 2019 r.
  Wyświetleń: 1958
 467. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 1957
 468. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 1956
 469. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 1946
 470. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 1939
 471. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 1934
 472. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 1912
 473. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 1911
 474. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 1893
 475. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 1892
 476. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1834
 477. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 1821
 478. Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019 r
  Wyświetleń: 1816
 479. Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1763
 480. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 1757
 481. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1750
 482. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1736
 483. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1711
 484. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 1710
 485. Zarządzenia Wójta Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 1690
 486. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 1671
 487. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 1650
 488. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1636
 489. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1632
 490. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 1628
 491. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1594
 492. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1591
 493. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1580
 494. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 1576
 495. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1569
 496. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 1569
 497. Projekt budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1568
 498. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 1556
 499. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 1507
 500. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1499
 501. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 1471
 502. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 1437
 503. Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r
  Wyświetleń: 1431
 504. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1427
 505. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1418
 506. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 1385
 507. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2018 rok
  Wyświetleń: 1351
 508. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 1342
 509. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1338
 510. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 1274
 511. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1265
 512. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 1254
 513. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 1212
 514. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1202
 515. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 1194
 516. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1192
 517. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1189
 518. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 2019 rok
  Wyświetleń: 1188
 519. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 1185
 520. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1179
 521. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1175
 522. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 1165
 523. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1163
 524. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1154
 525. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 1124
 526. Ocena jakości wody SUW w Gierszowicach wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
  Wyświetleń: 1116
 527. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 1104
 528. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 1090
 529. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1081
 530. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1065
 531. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 1063
 532. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1063
 533. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 1051
 534. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1050
 535. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1034
 536. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 1032
 537. Stawki opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1021
 538. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 1017
 539. Regulamin udzielania zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1014
 540. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 1006
 541. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
  Wyświetleń: 1003
 542. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1001
 543. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 1000
 544. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 986
 545. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 980
 546. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 972
 547. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Wyświetleń: 966
 548. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 962
 549. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 961
 550. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 960
 551. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 948
 552. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 935
 553. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok
  Wyświetleń: 914
 554. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 912
 555. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 896
 556. Głosowania imienne - VIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019
  Wyświetleń: 887
 557. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 887
 558. Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023
  Wyświetleń: 885
 559. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 881
 560. Rejestr petycji - 2018 rok
  Wyświetleń: 871
 561. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018
  Wyświetleń: 853
 562. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 845
 563. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 817
 564. II Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 815
 565. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 799
 566. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 797
 567. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 775
 568. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 767
 569. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 741
 570. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 731
 571. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 726
 572. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 723
 573. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 719
 574. Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 698
 575. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
  Wyświetleń: 682
 576. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 681
 577. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 662
 578. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 656
 579. Głosowanie imienne podczas Obrad Sesji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 613
 580. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku
  Wyświetleń: 584
 581. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rok
  Wyświetleń: 559
 582. Protokoły z Sesji VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 538
 583. Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019
  Wyświetleń: 521
 584. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 518
 585. III Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 512
 586. III Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 510
 587. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 502
 588. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzupełnienia raportu przez firmę OPES
  Wyświetleń: 499
 589. II Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 493
 590. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 rok
  Wyświetleń: 466
 591. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2019 rok
  Wyświetleń: 458
 592. Zaproszenie na IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019 r
  Wyświetleń: 440
 593. Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019
  Wyświetleń: 435
 594. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 435
 595. Udzielenia Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2040000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 432
 596. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2019 r.
  Wyświetleń: 420
 597. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 402
 598. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2017 r.
  Wyświetleń: 401
 599. Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019
  Wyświetleń: 396
 600. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 378
 601. Zaproszenie na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019 r
  Wyświetleń: 357
 602. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN"
  Wyświetleń: 346
 603. Głosowania imienne - V Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019
  Wyświetleń: 320
 604. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 04.2019
  Wyświetleń: 284
 605. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2019 rok
  Wyświetleń: 282
 606. Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 280
 607. Zawiadomienie Generelnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019
  Wyświetleń: 275
 608. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 266
 609. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka - 22.09.2019
  Wyświetleń: 256
 610. Zarządzenia Wójta Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 254
 611. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Michałów oraz Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 246
 612. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 239
 613. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 227
 614. Nabór na stanowisko pracy ds. Podatków i Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 215
 615. Głosowania imienne - XI Sesja Rady Gminy Olszanka - 09.07.2019
  Wyświetleń: 207
 616. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 205
 617. Nabór na stanowisko ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 201
 618. Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019
  Wyświetleń: 179
 619. Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019 r
  Wyświetleń: 170
 620. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 167
 621. Rejestr petycji - 2019 rok
  Wyświetleń: 158
 622. Głosowania imienne - X Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019
  Wyświetleń: 147
 623. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2019 roku
  Wyświetleń: 141
 624. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 15-07-2019
  Wyświetleń: 138
 625. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2019 r.
  Wyświetleń: 131
 626. Zapytania ofertowe 2019 rok
  Wyświetleń: 123
 627. Głosowania imienne - XII Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019
  Wyświetleń: 119
 628. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 114
 629. Oferty złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 110
 630. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 110
 631. Zaproszenie na XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019 r
  Wyświetleń: 83
 632. Analiza realizacji zadań wykonywanych przez Wójta Gminy Olszanka w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok
  Wyświetleń: 77
 633. Głosowania imienne - XIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019
  Wyświetleń: 43
 634. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 16
 635. Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Gminy w Olszance
  Wyświetleń: 2
 636. Projekt budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 2
 637. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  19-06-2013 15:59
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Olszanka
  odwiedzin: 7948
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×