gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
Powrót do strony www Gminy Menu BIP

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135016188
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 74037
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31601
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 26273
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 17504
 5. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 16714
 6. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 15138
 7. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 15059
 8. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 15015
 9. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 13457
 10. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 13392
 11. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 12453
 12. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 11293
 13. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 11141
 14. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 9950
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9945
 16. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 9923
 17. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 9819
 18. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 8758
 19. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 8670
 20. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8486
 21. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 8100
 22. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 7956
 23. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 7856
 24. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7840
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7743
 26. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7609
 27. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 7590
 28. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 7562
 29. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 7111
 30. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 7013
 31. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 6897
 32. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 6830
 33. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6812
 34. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 6672
 35. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 6608
 36. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 6206
 37. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 6003
 38. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 5982
 39. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 5981
 40. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 5864
 41. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5737
 42. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 5678
 43. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 5660
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5660
 45. Wójt
  Wyświetleń: 5596
 46. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 5533
 47. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 5532
 48. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5513
 49. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 5388
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5360
 51. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5299
 52. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 5279
 53. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 5265
 54. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 5150
 55. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 5145
 56. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5140
 57. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5134
 58. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 5122
 59. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5117
 60. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4986
 61. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4939
 62. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 4939
 63. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 4913
 64. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4898
 65. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 4879
 66. Kontrole
  Wyświetleń: 4839
 67. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 4834
 68. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 4780
 69. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 4772
 70. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 4749
 71. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 4715
 72. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 4652
 73. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 4621
 74. Statut Gmimy Olszanka
  Wyświetleń: 4615
 75. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 4611
 76. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 4608
 77. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 4597
 78. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4581
 79. Plany i programy
  Wyświetleń: 4579
 80. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 4555
 81. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 4522
 82. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 4512
 83. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 4508
 84. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4502
 85. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 4487
 86. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 4455
 87. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4455
 88. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4428
 89. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 4398
 90. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 4389
 91. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4383
 92. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4381
 93. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 4356
 94. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 4354
 95. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 4349
 96. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 4340
 97. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4340
 98. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 4329
 99. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 4316
 100. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 4312
 101. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4310
 102. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 4260
 103. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4233
 104. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 4223
 105. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 4206
 106. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 4165
 107. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 4104
 108. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 4070
 109. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4056
 110. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4035
 111. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 4005
 112. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 3980
 113. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3951
 114. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 3943
 115. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 3927
 116. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 3887
 117. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 3866
 118. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 3842
 119. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 3822
 120. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 3795
 121. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 3789
 122. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3786
 123. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 3781
 124. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 3778
 125. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 3749
 126. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3676
 127. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 3653
 128. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 3639
 129. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 3632
 130. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 3627
 131. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 3622
 132. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 3618
 133. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 3505
 134. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 3501
 135. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3500
 136. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 3489
 137. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 3452
 138. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 3447
 139. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3403
 140. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3402
 141. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 3386
 142. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 3366
 143. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 3351
 144. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 3333
 145. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 3331
 146. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 3323
 147. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3315
 148. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 3286
 149. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 3244
 150. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 3239
 151. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 3206
 152. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 3177
 153. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 3177
 154. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 3161
 155. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 3132
 156. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 3121
 157. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 3111
 158. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 3105
 159. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 3100
 160. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 3097
 161. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 3093
 162. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 3086
 163. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 3005
 164. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2959
 165. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2932
 166. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 2895
 167. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 2893
 168. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 2885
 169. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 2840
 170. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 2836
 171. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 2826
 172. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 2821
 173. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 2805
 174. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2802
 175. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 2777
 176. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2772
 177. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2772
 178. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 2766
 179. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2761
 180. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 2759
 181. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2736
 182. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2711
 183. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 2703
 184. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2692
 185. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 2686
 186. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2685
 187. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 2651
 188. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 2625
 189. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 2596
 190. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2581
 191. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2536
 192. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 2534
 193. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 2532
 194. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 2528
 195. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 2516
 196. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 2507
 197. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2483
 198. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 2480
 199. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 2461
 200. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 2459
 201. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 2459
 202. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 2449
 203. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 2440
 204. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 2439
 205. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2439
 206. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 2427
 207. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2425
 208. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 2414
 209. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 2398
 210. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2381
 211. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 2377
 212. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 2364
 213. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 2364
 214. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2361
 215. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 2350
 216. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 2347
 217. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2345
 218. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2338
 219. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 2335
 220. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 2329
 221. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 2328
 222. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 2326
 223. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 2313
 224. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 2293
 225. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 2293
 226. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 2287
 227. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 2281
 228. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2271
 229. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 2269
 230. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 2261
 231. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2261
 232. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 2249
 233. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 2248
 234. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2238
 235. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 2236
 236. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 2231
 237. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 2217
 238. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2216
 239. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 2209
 240. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 2207
 241. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2201
 242. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 2198
 243. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 2197
 244. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 2194
 245. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 2188
 246. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 2184
 247. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 2180
 248. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 2173
 249. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 2170
 250. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 2167
 251. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 2167
 252. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2160
 253. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2156
 254. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 2151
 255. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 2149
 256. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 2148
 257. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 2145
 258. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2144
 259. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 2140
 260. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 2134
 261. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2128
 262. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 2128
 263. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 2127
 264. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2126
 265. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 2120
 266. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2119
 267. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2114
 268. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2106
 269. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 2105
 270. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 2102
 271. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2098
 272. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 2097
 273. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 2096
 274. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2088
 275. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2085
 276. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 2083
 277. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 2079
 278. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 2078
 279. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2078
 280. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2075
 281. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 2073
 282. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 2059
 283. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 2058
 284. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 2053
 285. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2049
 286. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 2046
 287. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 2041
 288. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 2040
 289. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 2039
 290. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 2039
 291. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 2037
 292. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 2037
 293. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2036
 294. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2035
 295. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2034
 296. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 2030
 297. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2027
 298. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2019
 299. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2019
 300. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 2018
 301. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 2006
 302. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 2005
 303. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 2004
 304. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 1996
 305. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 1990
 306. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 1990
 307. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 1988
 308. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 1987
 309. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1984
 310. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1984
 311. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 1982
 312. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 1976
 313. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 1975
 314. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 1970
 315. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1969
 316. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 1966
 317. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1962
 318. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 1953
 319. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 1951
 320. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 1949
 321. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 1942
 322. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 1940
 323. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 1940
 324. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1932
 325. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 1927
 326. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1927
 327. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 1921
 328. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1921
 329. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 1919
 330. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1917
 331. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1916
 332. Oświata
  Wyświetleń: 1907
 333. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 1899
 334. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 1889
 335. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1888
 336. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 1888
 337. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 1885
 338. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 1885
 339. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 1883
 340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 1880
 341. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1878
 342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 1878
 343. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 1874
 344. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1867
 345. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 1866
 346. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 1858
 347. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 1856
 348. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 1849
 349. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1846
 350. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 1842
 351. Oświadczenia majątkowe za 2003 rok.
  Wyświetleń: 1841
 352. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 1841
 353. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 1841
 354. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 1840
 355. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1838
 356. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 1836
 357. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1833
 358. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 1831
 359. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 1830
 360. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 1828
 361. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 1823
 362. Oświadczenia majątkowe za 2002 rok.
  Wyświetleń: 1822
 363. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 1817
 364. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 1816
 365. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 1812
 366. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1811
 367. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 1809
 368. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 1809
 369. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 1797
 370. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 1786
 371. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 1785
 372. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1784
 373. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1781
 374. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 1774
 375. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.
  Wyświetleń: 1772
 376. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 1762
 377. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 1762
 378. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 1761
 379. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 1760
 380. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1747
 381. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 1745
 382. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 1740
 383. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1735
 384. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 1733
 385. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1729
 386. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1729
 387. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 1715
 388. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 1708
 389. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 1705
 390. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 1697
 391. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1693
 392. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1692
 393. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 1687
 394. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 1683
 395. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1672
 396. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 1651
 397. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1640
 398. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1630
 399. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 1627
 400. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 1623
 401. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 1619
 402. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1619
 403. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 1607
 404. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 1606
 405. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 1601
 406. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 1601
 407. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 1593
 408. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 1591
 409. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 1554
 410. Oświadczenia majątkowe złożone z tytułu ustania stosunku pracy - 2007 rok
  Wyświetleń: 1553
 411. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1547
 412. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 1533
 413. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone z tytułu zmiany zatrudnienia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 1532
 414. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 1504
 415. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1500
 416. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1493
 417. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1441
 418. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 1428
 419. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1421
 420. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 1414
 421. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 1409
 422. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 1408
 423. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1407
 424. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1372
 425. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1372
 426. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 1332
 427. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 1325
 428. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 1322
 429. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 1304
 430. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 1288
 431. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1261
 432. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1259
 433. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 1233
 434. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 1220
 435. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 1218
 436. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1216
 437. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 1205
 438. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1197
 439. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1195
 440. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1157
 441. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 1151
 442. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1147
 443. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 1100
 444. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 984
 445. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 984
 446. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 979
 447. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 951
 448. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 924
 449. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 911
 450. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 895
 451. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 892
 452. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 849
 453. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 849
 454. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 846
 455. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 845
 456. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 825
 457. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 824
 458. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 820
 459. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 815
 460. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 810
 461. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 804
 462. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 798
 463. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 769
 464. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 768
 465. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 766
 466. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 750
 467. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 722
 468. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 686
 469. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 660
 470. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 648
 471. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 634
 472. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 549
 473. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 539
 474. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 509
 475. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 500
 476. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 494
 477. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 494
 478. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 479
 479. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 458
 480. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 443
 481. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 433
 482. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 430
 483. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 425
 484. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 420
 485. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 411
 486. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 408
 487. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 391
 488. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 390
 489. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 389
 490. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 389
 491. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 385
 492. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 380
 493. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 379
 494. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 374
 495. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 372
 496. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 365
 497. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 364
 498. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 345
 499. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 341
 500. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 325
 501. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 321
 502. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 288
 503. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 283
 504. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 279
 505. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 275
 506. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 264
 507. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 256
 508. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 252
 509. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 225
 510. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 208
 511. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 204
 512. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 183
 513. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 179
 514. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 172
 515. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 154
 516. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 153
 517. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 131
 518. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 112
 519. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 104
 520. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 103
 521. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 80
 522. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 71
 523. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 58
 524. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 43
 525. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 38
 526. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 33
 527. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 26
 528. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 4