gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
Powrót do strony www Gminy Menu BIP

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85184504365908454614307640000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
493474863354396510695364557578261554291460785357384531757693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135046213
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 101946
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 76706
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 38672
 4. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 29774
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 25466
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 25336
 7. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 22484
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 20545
 9. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 20378
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 19089
 11. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 17859
 12. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 15483
 13. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 15281
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14883
 15. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 14219
 16. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 13963
 17. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 13660
 18. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 13644
 19. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 13447
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12509
 21. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 12169
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 12039
 23. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 12029
 24. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 11901
 25. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 11740
 26. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 10874
 27. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 10685
 28. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10363
 29. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 10261
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 10095
 31. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 10078
 32. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9969
 33. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9488
 34. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 9396
 35. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 9393
 36. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 9257
 37. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 9252
 38. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9170
 39. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 9149
 40. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9042
 41. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 8790
 42. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 8546
 43. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 8320
 44. Statut Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 8256
 45. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 7776
 46. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 7774
 47. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 7730
 48. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7722
 49. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 7645
 50. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 7636
 51. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7624
 52. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 7623
 53. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 7616
 54. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 7596
 55. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7502
 56. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7486
 57. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 7480
 58. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7422
 59. Wójt
  Wyświetleń: 7417
 60. Rada Gminy
  Wyświetleń: 7253
 61. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7123
 62. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 7030
 63. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7026
 64. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 7024
 65. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 6855
 66. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 6767
 67. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 6724
 68. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6716
 69. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6688
 70. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 6681
 71. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 6678
 72. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 6653
 73. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6630
 74. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 6585
 75. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 6558
 76. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6404
 77. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 6376
 78. Kontrole
  Wyświetleń: 6346
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6334
 80. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 6271
 81. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 6224
 82. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 6145
 83. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 6126
 84. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6097
 85. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 6073
 86. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6062
 87. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6032
 88. Plany i programy
  Wyświetleń: 6029
 89. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6007
 90. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 6006
 91. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5935
 92. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 5929
 93. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 5872
 94. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 5863
 95. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 5838
 96. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5804
 97. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 5784
 98. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5696
 99. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 5689
 100. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 5677
 101. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5663
 102. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 5644
 103. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 5636
 104. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 5632
 105. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 5581
 106. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 5576
 107. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 5568
 108. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 5560
 109. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 5491
 110. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 5473
 111. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 5472
 112. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 5455
 113. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 5415
 114. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 5413
 115. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 5346
 116. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 5317
 117. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 5272
 118. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 5233
 119. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5185
 120. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 5158
 121. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 5153
 122. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 5133
 123. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5109
 124. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 5095
 125. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 5049
 126. Oświadczenia majątkowe za 2002 rok.
  Wyświetleń: 5023
 127. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 5020
 128. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 5003
 129. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 4971
 130. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 4950
 131. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 4928
 132. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 4879
 133. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 4868
 134. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 4847
 135. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 4846
 136. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 4830
 137. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 4797
 138. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 4788
 139. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 4785
 140. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4764
 141. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 4741
 142. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 4721
 143. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4715
 144. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 4670
 145. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 4667
 146. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 4651
 147. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rok
  Wyświetleń: 4602
 148. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 4580
 149. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 4573
 150. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4565
 151. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 4559
 152. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 4555
 153. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 4551
 154. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 4550
 155. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4530
 156. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 4519
 157. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4510
 158. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4479
 159. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 4467
 160. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 4449
 161. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4443
 162. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4435
 163. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4424
 164. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4421
 165. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4349
 166. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 4349
 167. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4325
 168. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 4302
 169. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 4301
 170. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 4300
 171. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4242
 172. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 4218
 173. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4209
 174. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4197
 175. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 4182
 176. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 4152
 177. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 4142
 178. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4137
 179. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 4115
 180. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 4106
 181. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4097
 182. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 4087
 183. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 4044
 184. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4030
 185. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3997
 186. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3968
 187. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 3930
 188. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 3918
 189. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 3900
 190. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 3869
 191. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 3821
 192. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 3816
 193. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 3801
 194. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 3796
 195. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3796
 196. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 3791
 197. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 3758
 198. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3698
 199. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3687
 200. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3684
 201. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 3681
 202. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 3677
 203. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3659
 204. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 3644
 205. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 3634
 206. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 3623
 207. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 3613
 208. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3611
 209. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 3606
 210. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 3595
 211. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 3588
 212. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 3544
 213. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 3537
 214. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3528
 215. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 3522
 216. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3514
 217. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3501
 218. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 3501
 219. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 3498
 220. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 3492
 221. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3489
 222. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 3482
 223. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 3476
 224. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 3472
 225. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 3455
 226. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3445
 227. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 3419
 228. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 3382
 229. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 3373
 230. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 3370
 231. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3361
 232. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018
  Wyświetleń: 3359
 233. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3354
 234. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 3342
 235. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3324
 236. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3306
 237. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 3304
 238. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3303
 239. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 3302
 240. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 3292
 241. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 3268
 242. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3257
 243. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 3255
 244. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3250
 245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 3248
 246. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 3247
 247. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3244
 248. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3240
 249. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 3238
 250. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 3221
 251. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 3213
 252. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 3211
 253. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2019
  Wyświetleń: 3206
 254. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 3200
 255. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3199
 256. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3194
 257. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 3194
 258. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 3191
 259. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3189
 260. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 3188
 261. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 3185
 262. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 3171
 263. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 3167
 264. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3160
 265. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3158
 266. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 3150
 267. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 3148
 268. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3147
 269. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3115
 270. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3107
 271. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3088
 272. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3087
 273. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3086
 274. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3084
 275. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2018 r.
  Wyświetleń: 3078
 276. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 3076
 277. Oświata
  Wyświetleń: 3073
 278. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 3068
 279. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 3064
 280. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 3059
 281. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3058
 282. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 3058
 283. Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 3058
 284. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3043
 285. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 3042
 286. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 3038
 287. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3032
 288. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3028
 289. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3017
 290. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 3016
 291. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3006
 292. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"
  Wyświetleń: 3002
 293. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 2988
 294. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 2988
 295. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2984
 296. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2958
 297. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2958
 298. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2954
 299. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 2945
 300. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 2944
 301. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 2943
 302. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 2937
 303. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 2927
 304. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 2926
 305. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 2926
 306. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 2918
 307. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 2913
 308. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2912
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2903
 310. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 2901
 311. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 2899
 312. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 2894
 313. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 2892
 314. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2890
 315. VIII kadencja Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 2880
 316. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 2878
 317. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 2873
 318. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.
  Wyświetleń: 2872
 319. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2869
 320. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2861
 321. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2859
 322. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 2851
 323. Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 2847
 324. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 2840
 325. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2835
 326. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 2831
 327. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 2829
 328. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 2828
 329. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 2821
 330. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 2814
 331. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 2804
 332. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 2795
 333. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2791
 334. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 2785
 335. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2782
 336. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 2780
 337. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2773
 338. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2766
 339. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych - 2018
  Wyświetleń: 2753
 340. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 2751
 341. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 2747
 342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 2744
 343. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 2740
 344. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 2737
 345. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 2734
 346. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 2730
 347. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 2727
 348. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 2726
 349. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2712
 350. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 2705
 351. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2697
 352. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2693
 353. Oświadczenia majątkowe za 2003 rok.
  Wyświetleń: 2693
 354. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"
  Wyświetleń: 2693
 355. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2689
 356. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2688
 357. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2686
 358. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 2683
 359. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 2680
 360. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2679
 361. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2669
 362. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2666
 363. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2662
 364. Informacja nr HK.43260.5.72018,AB z dnia 19.12.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - Ocena jakości wody wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2658
 365. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 2655
 366. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2651
 367. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 2649
 368. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 2645
 369. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 2644
 370. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2641
 371. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 2638
 372. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 2638
 373. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 2635
 374. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 2634
 375. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 2625
 376. IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2624
 377. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 2621
 378. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 2620
 379. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 2618
 380. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2617
 381. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2616
 382. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 2615
 383. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2606
 384. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2601
 385. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 2601
 386. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2597
 387. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2597
 388. Zapytania ofertowe 2018 rok
  Wyświetleń: 2595
 389. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 2593
 390. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2589
 391. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2579
 392. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 2575
 393. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2564
 394. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2526
 395. Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r
  Wyświetleń: 2526
 396. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2525
 397. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 2521
 398. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 2514
 399. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2510
 400. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2507
 401. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2503
 402. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2500
 403. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 2498
 404. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 2490
 405. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2482
 406. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 2478
 407. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 2473
 408. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2470
 409. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2469
 410. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 2451
 411. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 2450
 412. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 2434
 413. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2424
 414. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 2423
 415. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 2419
 416. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 2414
 417. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 2411
 418. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2404
 419. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2399
 420. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2397
 421. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 2382
 422. Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2377
 423. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2375
 424. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2371
 425. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 2346
 426. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone z tytułu zmiany zatrudnienia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 2345
 427. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2345
 428. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2340
 429. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 2334
 430. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2327
 431. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 2315
 432. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 2300
 433. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 2294
 434. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 2280
 435. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2277
 436. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2268
 437. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 2267
 438. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 2266
 439. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 2261
 440. Podatki i opłaty lokalne na 2019r.
  Wyświetleń: 2211
 441. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2183
 442. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2179
 443. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 2178
 444. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2172
 445. Oświadczenia majątkowe złożone z tytułu ustania stosunku pracy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2119
 446. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2116
 447. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 2095
 448. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2095
 449. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 2094
 450. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2075
 451. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2064
 452. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 2058
 453. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2018 r.
  Wyświetleń: 2056
 454. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2045
 455. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 2020
 456. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2019
 457. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030
  Wyświetleń: 1985
 458. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1984
 459. Informacje oświatowe - 2018 r.
  Wyświetleń: 1982
 460. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 1961
 461. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 1952
 462. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 1938
 463. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 1936
 464. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 1911
 465. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 1908
 466. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 1907
 467. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1906
 468. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1892
 469. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 1883
 470. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1875
 471. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1845
 472. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 1824
 473. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 1786
 474. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 1774
 475. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 1772
 476. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1764
 477. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 1751
 478. Informacje oświatowe - 2019 r.
  Wyświetleń: 1737
 479. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1737
 480. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 1735
 481. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 1734
 482. Nagrania sesji
  Wyświetleń: 1695
 483. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 1692
 484. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 1692
 485. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1666
 486. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1594
 487. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 1589
 488. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1577
 489. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 1523
 490. Zarządzenia Wójta Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 1520
 491. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1513
 492. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 1513
 493. Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019 r
  Wyświetleń: 1509
 494. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 1498
 495. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 1483
 496. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 1474
 497. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1438
 498. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1438
 499. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 1436
 500. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1407
 501. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 1395
 502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 1393
 503. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1383
 504. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1367
 505. Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1367
 506. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 1367
 507. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 1335
 508. Projekt budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1331
 509. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1311
 510. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 1303
 511. Transmisje obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1261
 512. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1259
 513. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1254
 514. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 1250
 515. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1221
 516. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 1215
 517. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 1159
 518. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1144
 519. Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r
  Wyświetleń: 1128
 520. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2018 rok
  Wyświetleń: 1124
 521. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1103
 522. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1098
 523. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 1055
 524. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 1036
 525. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1033
 526. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 1025
 527. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 1021
 528. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1018
 529. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 998
 530. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 993
 531. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 984
 532. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 982
 533. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 965
 534. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 963
 535. Ocena jakości wody SUW w Gierszowicach wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
  Wyświetleń: 948
 536. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 945
 537. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 927
 538. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 921
 539. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 910
 540. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 908
 541. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 904
 542. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 891
 543. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 884
 544. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 883
 545. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 882
 546. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 858
 547. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 857
 548. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 855
 549. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 852
 550. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 845
 551. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 836
 552. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 822
 553. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 821
 554. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 794
 555. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 793
 556. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
  Wyświetleń: 790
 557. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 783
 558. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 770
 559. Regulamin udzielania zamówień publicznych
  Wyświetleń: 757
 560. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 746
 561. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 744
 562. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 739
 563. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 719
 564. Głosowania imienne - VIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019
  Wyświetleń: 707
 565. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 700
 566. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 667
 567. Rejestr petycji - 2018 rok
  Wyświetleń: 661
 568. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 652
 569. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 651
 570. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 651
 571. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 647
 572. Stawki opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 647
 573. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 2019 rok
  Wyświetleń: 637
 574. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 630
 575. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 628
 576. II Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 624
 577. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 608
 578. Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023
  Wyświetleń: 606
 579. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 599
 580. Obwieszczenia Wody Polskie
  Wyświetleń: 591
 581. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 579
 582. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok
  Wyświetleń: 573
 583. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018
  Wyświetleń: 564
 584. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 556
 585. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 552
 586. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Wyświetleń: 533
 587. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 504
 588. Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 474
 589. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
  Wyświetleń: 456
 590. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 454
 591. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku
  Wyświetleń: 368
 592. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 352
 593. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 335
 594. Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019
  Wyświetleń: 334
 595. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzupełnienia raportu przez firmę OPES
  Wyświetleń: 314
 596. III Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 308
 597. III Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 304
 598. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 300
 599. Protokoły z Sesji VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 298
 600. Głosowanie imienne podczas Obrad Sesji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 294
 601. Udzielenia Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2040000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 288
 602. II Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 286
 603. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rok
  Wyświetleń: 273
 604. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 rok
  Wyświetleń: 269
 605. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 252
 606. Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019
  Wyświetleń: 241
 607. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2019 r.
  Wyświetleń: 232
 608. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2017 r.
  Wyświetleń: 218
 609. Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019
  Wyświetleń: 213
 610. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2019 rok
  Wyświetleń: 207
 611. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 136
 612. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 04.2019
  Wyświetleń: 119
 613. Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 113
 614. Zawiadomienie Generelnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019
  Wyświetleń: 113
 615. Głosowania imienne - V Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019
  Wyświetleń: 101
 616. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 101
 617. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Michałów oraz Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 92
 618. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN"
  Wyświetleń: 37
 619. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 25
 620. Zaproszenie na IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019 r
  Wyświetleń: 23
 621. Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019
  Wyświetleń: 18