logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
Powrót do strony www Gminy Menu BIP

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3657733023374592976351428480233760136520372653778700
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 71772
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 29747
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 25274
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 16847
 5. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 16624
 6. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 14570
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14558
 8. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 14284
 9. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 13097
 10. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 12997
 11. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 12022
 12. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 10891
 13. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 10852
 14. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 9584
 15. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 9550
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9472
 17. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 9275
 18. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 8498
 19. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 8325
 20. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 7815
 21. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 7640
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7535
 23. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 7330
 24. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 7213
 25. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 7178
 26. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7166
 27. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7160
 28. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 6750
 29. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 6622
 30. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6591
 31. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6590
 32. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 6585
 33. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 6499
 34. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 6476
 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 5929
 36. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 5826
 37. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 5759
 38. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 5690
 39. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 5669
 40. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5598
 41. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 5595
 42. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 5542
 43. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 5495
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5487
 45. Wójt
  Wyświetleń: 5435
 46. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 5391
 47. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5333
 48. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 5321
 49. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 5269
 50. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 5150
 51. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 5149
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5147
 53. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5136
 54. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 5017
 55. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5015
 56. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 4982
 57. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4941
 58. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4927
 59. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4800
 60. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 4793
 61. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4778
 62. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 4751
 63. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 4746
 64. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 4722
 65. Kontrole
  Wyświetleń: 4700
 66. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 4681
 67. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 4666
 68. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 4614
 69. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 4566
 70. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 4526
 71. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 4514
 72. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 4495
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4491
 74. Statut Gmimy Olszanka
  Wyświetleń: 4489
 75. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 4469
 76. Plany i programy
  Wyświetleń: 4466
 77. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 4449
 78. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4439
 79. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 4437
 80. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 4391
 81. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 4381
 82. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 4380
 83. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 4377
 84. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4362
 85. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 4334
 86. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 4325
 87. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4313
 88. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4295
 89. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 4258
 90. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4253
 91. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4249
 92. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 4241
 93. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 4238
 94. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4215
 95. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 4210
 96. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 4203
 97. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4181
 98. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 4164
 99. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 4153
 100. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4113
 101. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 4100
 102. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 4081
 103. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 3996
 104. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 3974
 105. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 3959
 106. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3941
 107. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3941
 108. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 3852
 109. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 3849
 110. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3848
 111. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 3827
 112. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 3825
 113. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 3807
 114. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 3780
 115. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 3753
 116. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 3693
 117. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 3684
 118. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 3683
 119. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 3674
 120. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 3671
 121. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3558
 122. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 3534
 123. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3528
 124. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 3513
 125. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 3491
 126. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 3467
 127. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 3423
 128. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3390
 129. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 3366
 130. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 3359
 131. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 3350
 132. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 3339
 133. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 3320
 134. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 3304
 135. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3296
 136. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3252
 137. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 3239
 138. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 3213
 139. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 3208
 140. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 3200
 141. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 3193
 142. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3167
 143. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 3156
 144. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 3138
 145. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 3136
 146. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 3128
 147. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 3080
 148. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 3040
 149. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 3025
 150. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 3017
 151. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 3017
 152. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 3000
 153. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 2988
 154. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 2973
 155. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 2967
 156. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 2949
 157. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 2931
 158. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 2930
 159. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 2885
 160. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2807
 161. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2790
 162. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 2782
 163. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 2774
 164. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 2764
 165. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 2733
 166. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 2729
 167. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2728
 168. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 2726
 169. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 2705
 170. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2688
 171. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 2676
 172. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 2667
 173. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 2667
 174. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2655
 175. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 2644
 176. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2643
 177. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 2628
 178. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2614
 179. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 2609
 180. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 2580
 181. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2576
 182. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2573
 183. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 2540
 184. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 2506
 185. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2498
 186. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 2486
 187. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2418
 188. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 2413
 189. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2411
 190. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 2407
 191. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 2407
 192. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 2401
 193. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 2371
 194. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 2369
 195. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 2358
 196. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 2356
 197. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 2353
 198. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 2353
 199. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 2347
 200. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2345
 201. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 2342
 202. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2327
 203. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 2321
 204. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 2321
 205. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2301
 206. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2281
 207. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 2275
 208. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 2270
 209. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 2268
 210. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 2266
 211. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2259
 212. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 2245
 213. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 2245
 214. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 2244
 215. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 2238
 216. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 2234
 217. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 2228
 218. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2225
 219. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 2223
 220. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 2217
 221. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2216
 222. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 2207
 223. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 2204
 224. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 2199
 225. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 2194
 226. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 2189
 227. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 2176
 228. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2157
 229. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 2137
 230. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 2134
 231. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 2132
 232. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 2128
 233. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2128
 234. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2120
 235. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 2113
 236. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 2110
 237. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 2110
 238. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2104
 239. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 2102
 240. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2096
 241. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 2093
 242. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 2092
 243. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 2091
 244. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 2091
 245. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 2090
 246. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 2088
 247. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 2083
 248. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 2079
 249. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2075
 250. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 2069
 251. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 2050
 252. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 2046
 253. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 2044
 254. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 2041
 255. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 2039
 256. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2036
 257. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2035
 258. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 2032
 259. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2029
 260. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 2024
 261. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 2023
 262. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2022
 263. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 2021
 264. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 2019
 265. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2019
 266. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2019
 267. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 2016
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 2008
 269. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 2006
 270. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2006
 271. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2003
 272. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2002
 273. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 1994
 274. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 1989
 275. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 1988
 276. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1982
 277. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1979
 278. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 1973
 279. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 1967
 280. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 1966
 281. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 1963
 282. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 1961
 283. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 1960
 284. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 1952
 285. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 1951
 286. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 1943
 287. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 1942
 288. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 1941
 289. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 1940
 290. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 1940
 291. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1939
 292. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1937
 293. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 1935
 294. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 1932
 295. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1928
 296. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1923
 297. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1913
 298. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 1906
 299. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 1906
 300. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 1905
 301. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 1904
 302. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 1903
 303. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 1903
 304. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 1901
 305. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 1897
 306. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1890
 307. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1886
 308. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 1886
 309. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 1879
 310. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 1879
 311. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 1875
 312. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 1875
 313. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1867
 314. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1867
 315. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 1865
 316. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 1860
 317. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 1858
 318. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 1858
 319. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 1856
 320. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 1855
 321. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 1852
 322. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 1852
 323. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1848
 324. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1848
 325. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 1846
 326. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 1844
 327. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1837
 328. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 1832
 329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 1828
 330. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 1824
 331. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 1817
 332. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1813
 333. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 1813
 334. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 1813
 335. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1811
 336. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 1807
 337. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 1806
 338. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 1803
 339. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 1796
 340. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1796
 341. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1794
 342. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 1791
 343. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1781
 344. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 1780
 345. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 1774
 346. Oświadczenia majątkowe za 2003 rok.
  Wyświetleń: 1772
 347. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 1770
 348. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 1765
 349. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1764
 350. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 1762
 351. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 1758
 352. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 1758
 353. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1757
 354. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 1754
 355. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1753
 356. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 1748
 357. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 1741
 358. Oświadczenia majątkowe za 2002 rok.
  Wyświetleń: 1737
 359. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 1737
 360. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 1736
 361. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 1735
 362. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 1731
 363. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 1727
 364. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 1726
 365. Oświata
  Wyświetleń: 1722
 366. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1716
 367. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 1713
 368. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 1709
 369. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1708
 370. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1705
 371. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 1703
 372. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 1696
 373. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 1696
 374. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.
  Wyświetleń: 1695
 375. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 1692
 376. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1691
 377. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 1686
 378. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 1679
 379. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 1675
 380. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1671
 381. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 1671
 382. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1668
 383. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 1666
 384. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 1666
 385. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 1660
 386. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1657
 387. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1653
 388. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 1640
 389. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1635
 390. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 1628
 391. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 1621
 392. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 1621
 393. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 1615
 394. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 1601
 395. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1599
 396. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 1595
 397. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 1574
 398. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1573
 399. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1565
 400. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1550
 401. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 1548
 402. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 1546
 403. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 1545
 404. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 1534
 405. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 1533
 406. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 1533
 407. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 1522
 408. Oświadczenia majątkowe złożone z tytułu ustania stosunku pracy - 2007 rok
  Wyświetleń: 1512
 409. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 1505
 410. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone z tytułu zmiany zatrudnienia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 1493
 411. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 1491
 412. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1463
 413. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 1456
 414. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1455
 415. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1422
 416. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 1376
 417. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1367
 418. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 1361
 419. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 1360
 420. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1360
 421. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 1348
 422. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 1335
 423. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1334
 424. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1313
 425. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 1285
 426. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1271
 427. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 1269
 428. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 1239
 429. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1230
 430. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 1220
 431. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 1191
 432. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 1188
 433. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1166
 434. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1159
 435. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 1151
 436. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1133
 437. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 1124
 438. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 1113
 439. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1095
 440. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 1088
 441. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1036
 442. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1028
 443. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 1017
 444. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 896
 445. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 894
 446. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 857
 447. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 849
 448. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 846
 449. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 831
 450. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 823
 451. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 816
 452. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 791
 453. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 760
 454. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 754
 455. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 753
 456. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 748
 457. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 742
 458. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 740
 459. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 739
 460. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 730
 461. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 716
 462. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 705
 463. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 696
 464. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 693
 465. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 689
 466. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 683
 467. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 659
 468. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 602
 469. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 576
 470. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 541
 471. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 487
 472. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 442
 473. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 437
 474. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 436
 475. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 424
 476. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 419
 477. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 415
 478. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 407
 479. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 399
 480. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 396
 481. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 370
 482. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 370
 483. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 348
 484. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 345
 485. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 334
 486. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 330
 487. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 325
 488. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 324
 489. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 320
 490. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 316
 491. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 314
 492. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 311
 493. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 301
 494. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 298
 495. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 297
 496. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 283
 497. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 270
 498. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 264
 499. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 240
 500. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 238
 501. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 237
 502. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 231
 503. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 224
 504. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 223
 505. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 213
 506. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 205
 507. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 201
 508. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 196
 509. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 191
 510. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 158
 511. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 151
 512. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 142
 513. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 131
 514. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 128
 515. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 112
 516. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 79
 517. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 74
 518. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 65
 519. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 43
 520. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 12