Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017

Zarządzenie Nr WG VII/102/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 19 października  2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.239,395) projektów uchwał Rady Olszanka w sprawie:

  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka,
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

DOCZarządzenie Nr WG VII-102-2017 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003r.doc