Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku

Lp. Nr Uchwały Treść uchwały
1. I/1/2018 PDFUchwała Nr I-1-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.pdf
2. I/2/2018 PDFUchwała Nr I-2-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka.pdf
3. I/3/2018 PDFUchwała Nr I-3-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.pdf
4. I/4/2018 PDFUchwała Nr I-4-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Olszanka.pdf
5. I/5/2018 PDFUchwała Nr I-5-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.pdf
6. I/6/2018 PDFUchwała Nr I-6-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Olszanka.pdf
7. I/7/2018 PDFUchwała Nr I-7-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszanka i wyboru Przewodniczącego.pdf
8. I/8/2018 PDFUchwała Nr I-8-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie ustalenia przedmiotu działalności oraz składu osobowego Komisji.pdf
9. I/9/2018 PDFUchwała Nr I-9-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Olszanka.pdf
10. I/10/2018 PDFUchwała Nr I-10-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2017r..pdf
11. II/11/2018  PDFUchwała Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.pdf
12. II/12/2018  PDFUchwała Nr II-12-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.pdf
13. II/13/2018  PDFUchwała Nr II-13-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017.pdf
14. II/14/2018  PDFUchwała Nr II-14-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie ustaleni wysokości diet dla radnych.pdf
15. II/15/2018  PDFUchwała Nr II-15-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej.pdf
16. II/16/2018  PDFUchwała Nr II-16-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
17. II/17/2018  PDFUchwała Nr II-17-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.pdf
18. II/18/2018  PDFUchwała Nr II-18-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi.pdf
19. II/19/2018  PDFUchwała Nr II-19-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-261-2013.pdf
20. II/20/2018  PDFUchwała Nr II-20-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf
21. II/21/2018  PDFUchwała Nr II-21-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX-245-2010.pdf
 

 

 

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 roku

Lp. Nr Uchwały Treść uchwały
1. III/22/2019 PDFUchwała Nr III-22-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r_.pdf
2. III/23/2019 PDFUchwała Nr III-23-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka.pdf
3. III/24/2019 PDFUchwała Nr III-24-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś.pdf
4. III/25/2019 PDFUchwała Nr III-25-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice.pdf
5. III/26/2019 PDFUchwała Nr III-26-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie.pdf
6. III/27/2019 PDFUchwała Nr III-27-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów.pdf
7. III/28/2019 PDFUchwała Nr III-28-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice.pdf
8. III/29/2019 PDFUchwała Nr III-29-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela.pdf
9. III/30/2019 PDFUchwała Nr III-30-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki.pdf
10. III/31/2019 PDFUchwała Nr III-31-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów.pdf
11. III/32/2019 PDFUchwała Nr III-32-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie.pdf
12. III/33/2019 PDFUchwała Nr III-33-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.pdf
13. III/34/2019 PDFUchwała Nr III-34-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 20.pdf
14. III/35/2019 PDFUchwała Nr III-35-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2019.pdf
15. III/36/2019 PDFUchwała Nr III-36-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie ustanowieniawieloletniego programu osłonowego.pdf
16. III/37/2019 PDFUchwała Nr III-37-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.pdf
17. III/38/2019 PDFUchwała Nr III-38-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia.pdf
18. III/39/2019 PDFUchwała Nr III-39-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX-245-2010 Rad Gminy Olszanka z dn. 29.04.2010r_.pdf
19. III/40/2019 PDFUchwała Nr III-40-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.pdf
20. III/41/2019 PDFUchwała Nr III-41-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia.pdf
21. III/42/2019 PDFUchwała Nr III-42-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zmmiany Uchwały Nr XXXVI-251-2018.pdf
22. IV/43/2019 PDFUchwała Nr IV-43-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.02.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
23. IV/44/2019 PDFUchwała Nr IV-44-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.02.2019r. w sprawie zmianny Uchwały Nr II-11-2018.pdf
24. IV/45/2019 PDFUchwała Nr IV-45-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018.pdf
25. V/46/2019 PDFUchwała Nr V-46-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
26. V/47/2019 PDFUchwała Nr V-47-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie.pdf
27. V/48/2019 PDFUchwała Nr V-48-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m.Obórki.pdf
28. V/49/2019 PDFUchwała Nr V-49-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społeczej przyz BCM.pdf
29. VI/50/2019 PDFUchwała Nr VI-50-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
30. VI/51/2019 PDFUchwała Nr VI-51-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018.pdf
31. VI/52/2019 PDFUchwała Nr VI-52-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego.pdf
32. VI/53/2019 PDFUchwała Nr VI-53-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie poboru podatków.pdf
33. VI/54/2019 PDFUchwała Nr VI-54-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawieustalenia planu sieci szkół.pdf
34. VI/55/2019 PDFUchwała Nr VI-55-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin.pdf
35. VI/56/2019 PDFUchwała Nr VI-56-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr III-33-2019.pdf
36. VI/57/2019 PDFUchwała Nr VI-57-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska.pdf
37. VII/58/2019 PDFUchwała Nr VII-58-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie wyzanczenia przedstawiciela.pdf
38. VII/59/2019 PDFUchwała Nr VII-59-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 12.12.2018r..pdf
39. VII/60/2019 PDFUchwała Nr VII-60-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. Nr II-12-2018 Rady Gminy Olszanka z dn.14.12.2018r..pdf
40. VII/61/2019 PDFUchwała Nr VII-61-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego.pdf
41. VII/62/2019 PDFUchwała Nr VII-62-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy.pdf
42. VII/63/2019 PDFUchwała Nr VII-63-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXXVII-264-2018.pdf
43. VII/64/2019 PDFUchwała Nr VII-64-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
44. VIII/65/2019 PDFUchwała Nr VIII-65-2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.05.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
45. VIII/66/2019 PDFUchwała Nr VIII-66-2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.05.2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Jankowicach Wielkich.pdf
46. IX/67/2019 PDFUchwała Nr IX-67-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2019r. w sprawie przekazania skargi do WSA w Opolu.pdf
47. X-68-2019 PDFuchwała Nr X-68-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka.pdf
48. X-69-2019 PDFuchwała Nr X-69-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka.pdf
49. X-70-2019 PDFuchwała Nr X-70-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2018 rok.pdf
50. X-71-2019 PDFuchwała Nr X-71-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawiezmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r..pdf
51. X-72-2019 PDFuchwała Nr X-72-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Przylesiu.pdf
52. X-73-2019 PDFuchwała Nr X-73-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii i kandydatach na ławników.pdf
53. X-74-2019 PDFuchwała Nr X-74-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-283-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.05.2018r..pdf
54. X-75-2019 PDFuchwała Nr X-75-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf
55. XI-76-2019 PDFUchwała Nr XI-76-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 09.07.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
56. XII-77-2019 PDFUchwała Nr XII-77-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2019.pdf
57. XII-78-2019 PDFUchwała Nr XII-78-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2019.pdf
58. XII-79-2019 PDFUchwała Nr XII-79-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie wyrażenia przez Gminę Olszanka akceptacji.pdf
59. XII-80-2019 PDFUchwała Nr XII-80-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji.pdf
60. XII-81-2019 PDFUchwała Nr XII-81-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-176-2009.pdf
61. XII-82-2019 PDFUchwała Nr XII-82-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.pdf
62. XII-83-2019 PDFUchwała Nr XII-83-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
63. XII-84-2019 PDFUchwała Nr XII-84-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
64. XII-85-2019 PDFUchwała Nr XII-85-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie skargi na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.pdf
65. XII-86-2019 PDFUchwała Nr XII-86-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2018
  przez: Katarzyna Piróg
 • opublikowano:
  27-11-2018 09:22
  przez: Rafał Bandrowski
 • zmodyfikowano:
  30-09-2019 14:30
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Olszanka
  odwiedzin: 861
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×