Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019

Obrady rozpoczęto 2019-01-29 o godz. 09:09:46, a zakończono o godz. 11:26:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Sławomir Barwiński
 5. Robert Janklowski
 6. Paweł Jaskuła
 7. Sylwia Litwinowicz
 8. Marian Piróg
 9. Grażyna Rosińska
 10. Krzysztof Rosiński
 11. Marek Szymaniak
 12. Jerzy Tokarczyk
 13. Elżbieta Zawiła
 14. Wojciech Zubicki


1. Przedstawienie porządku obrad. (09:09:00)


2. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (09:15:00)


3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie (09:15:00)

Przyjęcie porządku (09:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Elżbieta Zawiła, Sylwia Litwinowicz, Tymoteusz Drebschok, Krzysztof Rosiński, Jan Warowy, Robert Janklowski, Wojciech Zubicki, Sławomir Barwiński, Paweł Jaskuła, Marian Piróg, Grażyna Rosińska, Jerzy Tokarczyk, Marek Szymaniak, Wanda Galant


4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. (09:18:00)

Przyjęcie protokołu (09:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Paweł Jaskuła, Tymoteusz Drebschok, Wanda Galant, Jan Warowy, Marian Piróg, Elżbieta Zawiła, Wojciech Zubicki, Sylwia Litwinowicz, Robert Janklowski, Krzysztof Rosiński, Sławomir Barwiński, Marek Szymaniak, Grażyna Rosińska, Jerzy Tokarczyk


5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. (09:20:00)


6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami. (09:25:00)


7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (09:31:00)


8. Podjęcie uchwał: (09:42:00)

       a. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (09:42:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (09:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sylwia Litwinowicz, Elżbieta Zawiła, Paweł Jaskuła, Robert Janklowski, Marian Piróg, Wanda Galant, Wojciech Zubicki, Sławomir Barwiński, Marek Szymaniak, Grażyna Rosińska, Krzysztof Rosiński, Jan Warowy, Tymoteusz Drebschok, Jerzy Tokarczyk

       b. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka (09:45:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka (09:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sylwia Litwinowicz, Paweł Jaskuła, Robert Janklowski, Elżbieta Zawiła, Tymoteusz Drebschok, Grażyna Rosińska, Marian Piróg, Wojciech Zubicki, Sławomir Barwiński, Krzysztof Rosiński, Wanda Galant, Jan Warowy, Jerzy Tokarczyk, Marek Szymaniak

       c. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś (09:51:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś (09:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Paweł Jaskuła, Sylwia Litwinowicz, Tymoteusz Drebschok, Grażyna Rosińska, Robert Janklowski, Marian Piróg, Sławomir Barwiński, Elżbieta Zawiła, Wojciech Zubicki, Wanda Galant, Jan Warowy, Krzysztof Rosiński, Marek Szymaniak, Jerzy Tokarczyk

       d. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice (09:52:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice (09:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sylwia Litwinowicz, Robert Janklowski, Paweł Jaskuła, Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła, Grażyna Rosińska, Wojciech Zubicki, Sławomir Barwiński, Wanda Galant, Marek Szymaniak, Krzysztof Rosiński, Jan Warowy, Marian Piróg, Jerzy Tokarczyk

       e. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie (09:54:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie (09:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Robert Janklowski, Grażyna Rosińska, Wojciech Zubicki, Jerzy Tokarczyk, Wanda Galant, Sylwia Litwinowicz, Elżbieta Zawiła, Paweł Jaskuła, Jan Warowy, Sławomir Barwiński, Marian Piróg, Krzysztof Rosiński, Tymoteusz Drebschok, Marek Szymaniak

       f. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów (09:56:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów (09:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sylwia Litwinowicz, Paweł Jaskuła, Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła, Robert Janklowski, Grażyna Rosińska, Marian Piróg, Wojciech Zubicki, Jan Warowy, Wanda Galant, Jerzy Tokarczyk, Marek Szymaniak, Krzysztof Rosiński, Sławomir Barwiński

       g. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice (09:57:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice (09:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Robert Janklowski, Tymoteusz Drebschok, Grażyna Rosińska, Sławomir Barwiński, Marian Piróg, Sylwia Litwinowicz, Wojciech Zubicki, Krzysztof Rosiński, Marek Szymaniak, Paweł Jaskuła, Wanda Galant, Jan Warowy, Elżbieta Zawiła, Jerzy Tokarczyk

       h. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela (09:59:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela (10:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Paweł Jaskuła, Grażyna Rosińska, Elżbieta Zawiła, Sylwia Litwinowicz, Robert Janklowski, Sławomir Barwiński, Tymoteusz Drebschok, Wojciech Zubicki, Krzysztof Rosiński, Wanda Galant, Jan Warowy, Jerzy Tokarczyk, Marian Piróg, Marek Szymaniak

       i. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki (10:00:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki (10:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Paweł Jaskuła, Robert Janklowski, Grażyna Rosińska, Sylwia Litwinowicz, Elżbieta Zawiła, Wojciech Zubicki, Marian Piróg, Sławomir Barwiński, Tymoteusz Drebschok, Marek Szymaniak, Wanda Galant, Jan Warowy, Krzysztof Rosiński, Jerzy Tokarczyk

       j. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów (10:02:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów (10:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sylwia Litwinowicz, Grażyna Rosińska, Robert Janklowski, Wojciech Zubicki, Elżbieta Zawiła, Paweł Jaskuła, Tymoteusz Drebschok, Sławomir Barwiński, Marek Szymaniak, Wanda Galant, Krzysztof Rosiński, Jan Warowy, Jerzy Tokarczyk, Marian Piróg

       k. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie (10:03:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie (10:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Paweł Jaskuła, Grażyna Rosińska, Sylwia Litwinowicz, Robert Janklowski, Marian Piróg, Elżbieta Zawiła, Wojciech Zubicki, Jan Warowy, Wanda Galant, Krzysztof Rosiński, Sławomir Barwiński, Jerzy Tokarczyk, Marek Szymaniak, Tymoteusz Drebschok

       l. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 (10:04:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 (10:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Grażyna Rosińska, Marian Piróg, Robert Janklowski, Sylwia Litwinowicz, Elżbieta Zawiła, Jan Warowy, Wojciech Zubicki, Sławomir Barwiński, Wanda Galant, Marek Szymaniak, Krzysztof Rosiński, Paweł Jaskuła, Jerzy Tokarczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tymoteusz Drebschok

       m. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2019; (10:06:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2019; (10:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Grażyna Rosińska, Paweł Jaskuła, Sylwia Litwinowicz, Robert Janklowski, Marian Piróg, Elżbieta Zawiła, Wojciech Zubicki, Tymoteusz Drebschok, Wanda Galant, Krzysztof Rosiński, Sławomir Barwiński, Jan Warowy, Marek Szymaniak, Jerzy Tokarczyk

       n. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2019; (10:07:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2019; (10:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Paweł Jaskuła, Marian Piróg, Grażyna Rosińska, Robert Janklowski, Elżbieta Zawiła, Sylwia Litwinowicz, Wojciech Zubicki, Jan Warowy, Jerzy Tokarczyk, Sławomir Barwiński, Krzysztof Rosiński, Wanda Galant, Tymoteusz Drebschok, Marek Szymaniak

       o. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (10:08:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (10:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sylwia Litwinowicz, Marian Piróg, Grażyna Rosińska, Paweł Jaskuła, Krzysztof Rosiński, Robert Janklowski, Elżbieta Zawiła, Wojciech Zubicki, Jan Warowy, Wanda Galant, Jerzy Tokarczyk, Sławomir Barwiński, Marek Szymaniak, Tymoteusz Drebschok

       p. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”; (10:17:00)

Głosowanie nad projektem uchwały p) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” (10:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Paweł Jaskuła, Grażyna Rosińska, Marian Piróg, Sylwia Litwinowicz, Robert Janklowski, Elżbieta Zawiła, Tymoteusz Drebschok, Jan Warowy, Marek Szymaniak, Sławomir Barwiński, Wanda Galant, Jerzy Tokarczyk, Krzysztof Rosiński, Wojciech Zubicki

       q. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (10:19:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (10:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Piróg, Grażyna Rosińska, Sylwia Litwinowicz, Jan Warowy, Elżbieta Zawiła, Robert Janklowski, Krzysztof Rosiński, Wojciech Zubicki, Sławomir Barwiński, Marek Szymaniak, Paweł Jaskuła, Wanda Galant, Tymoteusz Drebschok, Jerzy Tokarczyk

       r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (10:21:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (10:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Grażyna Rosińska, Jan Warowy, Sylwia Litwinowicz, Robert Janklowski, Elżbieta Zawiła, Marian Piróg, Tymoteusz Drebschok, Wanda Galant, Jerzy Tokarczyk, Krzysztof Rosiński, Marek Szymaniak, Wojciech Zubicki, Sławomir Barwiński, Paweł Jaskuła

       s. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu (10:25:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu (10:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Paweł Jaskuła, Grażyna Rosińska, Sylwia Litwinowicz, Marian Piróg, Krzysztof Rosiński, Robert Janklowski, Elżbieta Zawiła, Jan Warowy, Sławomir Barwiński, Jerzy Tokarczyk, Tymoteusz Drebschok, Wojciech Zubicki, Wanda Galant, Marek Szymaniak

       t. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (10:27:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (10:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Grażyna Rosińska, Marian Piróg, Sylwia Litwinowicz, Robert Janklowski, Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła, Krzysztof Rosiński, Jan Warowy, Sławomir Barwiński, Wanda Galant, Jerzy Tokarczyk, Wojciech Zubicki, Marek Szymaniak, Paweł Jaskuła

       u. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji (10:29:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji (10:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Robert Janklowski, Jan Warowy, Marian Piróg, Sylwia Litwinowicz, Wanda Galant, Sławomir Barwiński, Elżbieta Zawiła, Jerzy Tokarczyk, Grażyna Rosińska, Tymoteusz Drebschok, Marek Szymaniak, Wojciech Zubicki, Krzysztof Rosiński, Paweł Jaskuła


9. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka (10:32:00)


10. Wnioski Sołtysów (10:39:00)


11. Sprawy różne. (11:04:00)


12. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy (11:26:00)


Zakończono sesję (11:26:51)

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2019
  przez: Katarzyna Piróg
 • opublikowano:
  30-01-2019 14:41
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Olszanka
  odwiedzin: 525
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl