Przejdź do treści strony WCAG

Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019

Obrady rozpoczęto 2019-02-01 o godz. 13:31:10, a zakończono o godz. 14:48:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Sławomir Barwiński
 5. Robert Janklowski
 6. Paweł Jaskuła
 7. Sylwia Litwinowicz
 8. Marian Piróg
 9. Grażyna Rosińska
 10. Krzysztof Rosiński
 11. Marek Szymaniak
 12. Elżbieta Zawiła
 13. Wojciech Zubicki


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (13:31:00)


2. Przedstawienie porządku obrad. (13:31:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Paweł Jaskuła, Marian Piróg, Sylwia Litwinowicz, Sławomir Barwiński, Elżbieta Zawiła, Grażyna Rosińska, Wojciech Zubicki, Robert Janklowski, Krzysztof Rosiński, Tymoteusz Drebschok, Jan Warowy, Wanda Galant, Marek Szymaniak


3. Podjęcie uchwał: (13:34:00)

       a. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (13:34:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marian Piróg, Grażyna Rosińska, Robert Janklowski, Sylwia Litwinowicz, Elżbieta Zawiła, Tymoteusz Drebschok, Jan Warowy, Marek Szymaniak, Wojciech Zubicki, Sławomir Barwiński, Krzysztof Rosiński, Wanda Galant, Paweł Jaskuła

       b. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019 (14:43:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019 (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Robert Janklowski, Paweł Jaskuła, Marian Piróg, Elżbieta Zawiła, Tymoteusz Drebschok, Grażyna Rosińska, Sylwia Litwinowicz, Jan Warowy, Krzysztof Rosiński, Sławomir Barwiński, Wojciech Zubicki, Marek Szymaniak, Wanda Galant

       c. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030. (14:45:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030. (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marian Piróg, Robert Janklowski, Grażyna Rosińska, Jan Warowy, Sylwia Litwinowicz, Krzysztof Rosiński, Elżbieta Zawiła, Sławomir Barwiński, Marek Szymaniak, Wojciech Zubicki, Wanda Galant, Tymoteusz Drebschok, Paweł Jaskuła


4. Zakończenie sesji. (14:48:00)


Zakończono sesję (14:48:32)