Przejdź do treści strony WCAG

Głosowania imienne - IX Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019

Obrady rozpoczęto 2019-05-30 o godz. 09:06:37, a zakończono o godz. 11:48:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Sławomir Barwiński
 5. Robert Janklowski
 6. Paweł Jaskuła
 7. Teresa Kowalska
 8. Sylwia Litwinowicz
 9. Marian Piróg
 10. Grażyna Rosińska
 11. Krzysztof Rosiński
 12. Marek Szymaniak
 13. Jerzy Tokarczyk
 14. Elżbieta Zawiła
 15. Wojciech Zubicki

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (09:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wojciech Zubicki, Jan Warowy, Krzysztof Rosiński, Sylwia Litwinowicz, Sławomir Barwiński, Wanda Galant, Robert Janklowski, Marek Szymaniak, Elżbieta Zawiła, Marian Piróg, Teresa Kowalska, Grażyna Rosińska, Tymoteusz Drebschok, Jerzy Tokarczyk, Paweł Jaskuła

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII Sesji (09:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Elżbieta Zawiła, Paweł Jaskuła, Krzysztof Rosiński, Grażyna Rosińska, Robert Janklowski, Jan Warowy, Sylwia Litwinowicz, Wojciech Zubicki, Sławomir Barwiński, Tymoteusz Drebschok, Marek Szymaniak, Marian Piróg, Jerzy Tokarczyk, Teresa Kowalska, Wanda Galant

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII Sesji (09:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Paweł Jaskuła, Grażyna Rosińska, Jan Warowy, Tymoteusz Drebschok, Sławomir Barwiński, Elżbieta Zawiła, Wojciech Zubicki, Sylwia Litwinowicz, Teresa Kowalska, Robert Janklowski, Jerzy Tokarczyk, Krzysztof Rosiński, Marian Piróg, Wanda Galant, Marek Szymaniak

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Nr VII/63/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVII/264/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Nr VII/63/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVII/264/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka (10:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Warowy, Krzysztof Rosiński, Jerzy Tokarczyk, Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła, Sylwia Litwinowicz, Sławomir Barwiński, Marian Piróg, Robert Janklowski, Wanda Galant, Wojciech Zubicki, Grażyna Rosińska, Teresa Kowalska, Paweł Jaskuła
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marek Szymaniak


Zakończono sesję (11:48:25)