Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty złożone w 2019 roku

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz.688 z późn. zmianami ) podaję do wiadomości  złożoną przez Gminne Zrzeszenie LZS w Olszance z/s w Krzyżowicach , 49-332 Olszanka,  ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 cyt. ustawy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,  można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr 6.

 

Olszanka, dnia  12.09.2019r.

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2019 - Gminne Zrzeszenie Ludowe LZS Olszanka.pdf

ODTInformacja o zawarciu umowy.odt

 


Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz.688 z późn. zmianami ) podaję do wiadomości  złożoną przez Gminne Zrzeszenie LZS w Olszance z/s w Krzyżowicach , 49-332 Olszanka,  ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 cyt. ustawy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,  można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr 6.

 

Olszanka, dnia  03.09.2019 r.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

PDFOgłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego.pdf

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2019 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - GZLZS w Olszance zs w Krzyżowicach.pdf

PDFInformacja o odrzuceniu oferty.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-09-2019
  przez: Małgorzata Guzik
 • opublikowano:
  03-09-2019 11:46
  przez: Rafał Bandrowski
 • zmodyfikowano:
  24-09-2019 09:01
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Olszanka
  odwiedzin: 450
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl