Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie na XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019 r

Termin: 29.11.2019, g. 09:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z XIII sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 29.10.2019r.docx

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - informacja nt. realizacji.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 (2).pdf

  2. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami.pdf

  3. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszanka;

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

  4. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Olszanka.

   PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Olszanka.pdf

 10. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 11. Wnioski Sołtysów.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.