Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019 r

Termin: 29.11.2019, g. 09:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z XIII sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 29.10.2019r.docx

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - informacja nt. realizacji.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 (2).pdf

  2. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami.pdf

  3. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszanka;

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

  4. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Olszanka.

   PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Olszanka.pdf

 10. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 11. Wnioski Sołtysów.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2019
  przez: Katarzyna Piróg
 • opublikowano:
  22-11-2019 10:28
  przez: Rafał Bandrowski
 • zmodyfikowano:
  22-11-2019 10:29
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Olszanka
  odwiedzin: 526
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl