Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r.

 1. Zarządzenie Nr WG-VIII-1/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
 2. DOCZarządzenie WG-VIII-2-2020 z dnia 02.01.2020 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka.doc
 3. DOCZarządzenie WG-VIII-3-2020 z dnia 02.01.2020 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka.doc
 4. DOCZarządzenie WG-VIII-4-2020 z dnia 02.01.2020 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka.doc
 5. DOCZarządzenie WG-VIII-5-2020 z dnia 02.01.2020 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka.doc
 6. DOCZarządzenie WG-VIII-6-2020 z dnia 02.01.2020 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka.doc
 7. PDFZarządzenie Nr WG-VIII-7-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
  1. PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
  2. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania_czystości i  porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
  3. ODTAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych.odt
  4. PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
 8. DOCXZarządzenie nr WG-VIII-8-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.docx
 9. Zarządzenie Nr WG-VIII-9 /2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
 10. DOCXZarządzenie nr WG-VIII-10-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2020 w sprawie okreslenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej.docx
 11. DOCXZarzadzenie nr WG-VIII-11-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2020 w sprwie okreslenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli.docx
 12. Zarządzenie Nr WG-VIII-12/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
 13. Zarządzenie Nr WG-VIII-13/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule zarządzenia nr  WG-VIII-9/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020, polegającą na wskazaniu błędnego numeru zmienianego zarządzenia oraz sporządzonych do niego załączników.

 14. PDFZarządzenie Nr WG-VIII- 16-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Olszanka..pdf
 15. DOCZarządzenie Nr WG-VIII- 17:2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Olszanka.doc
 16. Zarządzenie Nr WG-VIII-20 /2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
 17. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka nr WG-VIII-21-2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, na inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych
 18. DOCZarządzenie Nr WG-VIII-23-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.02.2020 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.doc
 19. Zarządzenie nr WG-VIII-25-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.02.2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
 20. Zarządzenie Nr WG-VIII-26/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
 21. Zarządzenie Nr WG-VIII-27-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
 22. Zarządzenie Nr WG-VIII-28-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
 23. Zarządzenie Nr WG-VIII-29/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020