Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 01.2020

Zarządzenie Nr WG–VIII-7/2020
Wójta Gminy Olszanka

z dnia 20 stycznia  2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka:

 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Olszanka.

Pliki do pobrania:

 1. PDFZarządzenie Nr WG-VIII-7-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
  1. PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
  2. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania_czystości i  porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
  3. ODTAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych.odt
  4. PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2020
  przez: Patrycja Borkowska
 • opublikowano:
  20-01-2020 17:43
  przez: Rafał Bandrowski
 • zmodyfikowano:
  24-01-2020 20:06
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Olszanka
  odwiedzin: 528
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl