Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Olszanka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub/i przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie Gminy Olszanka wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub/i przydomowa oczyszczalnia ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji wraz z kopią umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe.

  1. PDFAktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków .pdf