Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Olszanka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub/i przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie Gminy Olszanka wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub/i przydomowa oczyszczalnia ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji wraz z kopią umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe.

 1. PDFAktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków .pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2020
  przez: Ewa Niedbalec
 • opublikowano:
  14-02-2020 09:07
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Olszanka
  odwiedzin: 132
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl