Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Olszanka - 02.03.2020

Termin: 02.03.2020, g. 10:30

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty.pdf

  2. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf

  3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji.pdf

  4. w sprawie zmiany Uchwały XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 r .w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019.pdf

  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-98-2019.pdf

 4. Zakończenie sesji.