Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 14.05.2020

Termin: 14.05.2020, g. 10:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
 4. 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 5. 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

  PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

 6. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań przez GOPS w 2019 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

  PDFSprawozdanie GOPS za 2019r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwał:
  1. 7.1. w sprawie zmiany Uchwały XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 r .w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r..pdf

  2. 7.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-98-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r..pdf

  3. 7.3. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Olszanka;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego.pdf

  4. 7.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509".

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf

  5. 7.5. w sprawie przekazania środków finansowych

   PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania środków.pdf

  6. 7.6. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2020

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami.pdf

  7. 7.7. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie

   PDFProjekt uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej m. Przylesie.pdf

  8. 7.8. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Jankowice Wielkie

   PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Jankowice Wielkie.pdf

  9. 7.9. w sprawie zmiany uchwały nr V/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Obórki

   PDFProjekt uchwaływ sprawie zmiany Uchwały Nr V-48-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r..pdf

  10. 7.10. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

   PDFProjekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośic, na których znajduje się domek letniskowy.pdf

 8. 8. Zakończenie sesji.