Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego ograniczonego zwołanego na dzień 17 czerwca 2020r.

Ogłoszenie

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020r.,  poz. 65 ), odwołuję  I przetarg ustny ograniczony zwołany na dzień 17 czerwca 2020r. , na godzinę 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka pokój nr 15 na niżej wymienioną nieruchomości : działkę nr 523/1, położoną w Michałowie, o powierzchni 0,0800ha, arkusz mapy 1, numer jednostki rejestrowej G.147, zapisaną w księdze wieczystej KW OP1B/00020737/3. Teren równy bez pofałdowań , nie jest ogrodzona  nie jest zabudowana, nie jest uzbrojona z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej, uzbrojenie w drodze, w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Gmina nie posiada planu zagospodarowania na wymienioną działkę. Cena wywoławcza - 30.000,-zł.

Odwołanie przetargu następuje z powodu nie zamieszczenia ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości w prasie lokalnej.

W związku z powyższym przetarg zwołany na dzień 17 czerwca 2020r. zostaje odwołany.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Olszanka, w prasie lokalnej – Panorama Powiatu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanka www.olszanka.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszance, pokój nr 10, telefon 774129683 wew. 115.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/Aneta Rabczewska

Olszanka 15 maja 2020r.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2020
  przez: Ewa Nowak
 • opublikowano:
  16-05-2020 09:29
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Olszanka
  odwiedzin: 101
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl