Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie nr 554021-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi

 1. DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 554021 z dnia 24.06.2020 r..docx
 2. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Droga Czeska Wieś.doc
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany
  PDFCzeska_Wies_opis_techniczny.pdf
  PDFRys nr 1 Plan orientacyjny Czeska Wies droga.pdf
  PDFRys nr 2a Plan sytuacyjny Czeska Wies droga.pdf
  PDFRys nr 2b Plan sytuacyjny Czeska Wies droga.pdf
  PDFRys nr 3 Profil podłużny Czeska Wies droga.pdf
  PDFRys nr 4 Przekroje normalne Czeska Wies droga.pdf
 4. PDFZał. nr 2 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf
 5. PDFZał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
 6. DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
 7. DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
 8. DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
 9. DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
 10. DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
 11. DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
 12. DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
 13. DOCXZał. nr 11 do SIWZ - Projekt umowy.docx
  DOCZał. do wzoru umowy - oświadczenie-gwarancyjne.doc
 14. DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
 15. DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi.docx
 16. DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510142987.docx