Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr WG-VIII-60/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG-VIII-60/2020
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020   zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dostosować plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska

Załączniki:

  1. DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG-VIII-60-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 lipca 2020 roku .docx
  2. DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG-VIII-60-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 lipca 2020 roku .docx

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

  1. Przeniesienia w dziale (852) Pomoc społeczna podyktowane są potrzebą zabezpieczenia środków na umowę zlecenia. 

Załącznik Nr 2

  1. Dostosowanie planów finansowych w wydatkach jednostek budżetowych Gminy  Olszanka.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska