Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr WG-VIII-57/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG-VIII-57/2020
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020  zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dostosować plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska

Załączniki:

  1. DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG-VIII-57:2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09 lipca 2020 roku.docx
  2. DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG-VIII-57:2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09 lipca 2020 roku.docx
  3. DOCXZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WG-VIII-57:2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09 lipca 2020 roku.docx

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

  1. Zwiększenie dochodów w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) dotyczy dotacji na zadnia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego DOP-802-12/20 z dnia 2 lipca 2020 roku.
  2. Zwiększenie dochodów w dziale Pomoc społeczna (852) dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 09 lipca 2020 r. FB.I.3111.1.2.2020.MN.

Załącznik Nr 2

  1. Zwiększenie wydatków w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) dotyczy zabezpieczenia środków budżetowych na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.
  2. Zwiększenie wydatków w dziale Pomoc społeczna (852) dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
  3. Przeniesienia w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) dotyczą zabezpieczenia środków budżetowych na obsługę fotopułapek.

Załącznik Nr 2

  1. Dostosowanie planów finansowych w wydatkach jednostek budżetowych Gminy  Olszanka.

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska