Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr WG-VII-59/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG-VIII-59/2020
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020  zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dostosować plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska

Załączniki:

  1. DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG-VIII-59-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 lipca 2020 roku.docx
  2. DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG-VIII-59-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 lipca 2020 roku.docx
  3. DOCXZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WG-VIII-59-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 lipca 2020 roku.docx

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

  1. Zwiększa się dochody w dziale Rodzina (855) rozdział 85503 – dotacja celowa na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.1.5.2020.KA  z dnia 10 lipca 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych  z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 2

  1. Przeniesienia w dziale Administracja publiczna (750) dotyczą zabezpieczenia  środków budżetowych na opłacenie badań lekarskich pracowników oraz zakup okularów korygujących.  
  2. Zwiększa się wydatki w dziale Rodzina (855) – rozdział 85503 z przeznaczeniem na  refundacje wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Kartę  Dużej Rodziny.
  3. Przeniesienia w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) dotyczą zabezpieczenia środków budżetowych na odkomarzanie terenu Gminy Olszanka.

Załącznik Nr 3

  1. Dostosowanie planów finansowych w wydatkach jednostek budżetowych Gminy  Olszanka.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska