Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr WG-VIII-58/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.07.2020r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012 w Pogorzeli w okresie obowiązywania epidemii wywołanej koronawirusem COWID-19

 Zarządzenie Nr WG – VIII-  58 /2020
Wójta Gminy Olszanka z dnia   20.07.2020r.

w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012 w Pogorzeli w okresie  obowiązywania   epidemii  wywołanej koronawirusem  COWID-19.

Na  podstawie art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (DzU. z 2019r., poz. 506, z późn. zm.  oraz  § 6 ust.10 oraz ust. 16   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19  czerwca  2020r.   w sprawie  ustanowienia ograniczeń,  nakazów  i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. 2020, poz. 1066) zarządza się co następuje:

 § 1.

Do obowiązującego  regulaminu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pogorzeli ,  na czas obowiązywania epidemii ustala się  się  dodatkowe  zasady korzystania z Orlika w Pogorzeli, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się  Inspektorowi ds. Zdrowia i BHP

§ 3.

Zarządzenie  w chodzi  w życie z dniem ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska

 

Załączniki:

  1. Załącznik do Zarządzenia  Nr WG – VIII- 58/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia   20.07.2020r.

DODATKOWE ZASADY KORZYSTANIA Z Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012  w POGORZELI W OKRESIE  OBOWIĄZYWANIA   EPIDEMII  WYWOŁANEJ KORONAWIRUSEM   COWID-19.

  1. Animator- trener sportu weryfikuje  liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych oraz zapewnia  15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych.
  2. Osoby wchodzące i opuszczające boisko obowiązkowo dezynfekują ręce (płyn dostępny przy wejściu głównym  oraz u animatora/trenera).
  3. Po każdych zajęciach i po każdym użyciu dezynfekuje się szatnie oraz węzeł sanitarny.
  4. Po każdym użyciu i każdej grupie korzystających dezynfekuje się urządzenia i sprzęt sportowy.
  5. W razie naruszenia powyższego regulaminu administrator obiektu ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z obiektu.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska