Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.10.2020 r.

Termin: 27.10.2020, g. 10:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja nt. oświadczeń majątkowych.
 4. 4. Informacja oświatowa.
 5. 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020r.
 6. 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. 7. Podjęcie uchwał:
  1. 7.1. w sprawie zmiany Uchwały XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 r .w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.pdf

  2. 7.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany WPF.pdf

  3. 7.3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejne umowy dzierżawy.pdf

  4. 7.4. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Brzeg i Gmin Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława oraz Skarbimierz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Brzeg

   PDFProjekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.pdf

  5. 7.5. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

  6. 7.6. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Przylesie o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2021

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku - FS.pdf

 8. 8. Zakończenie sesji.