Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach

 

Ogłoszenie o zamówieniu  DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
SIWZ + załączniki

 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

PDFSzkic sytuacyjny.pdf

PDFOpis techniczny.pdf

PDFElewacja północna.pdf

PDFElewacja południowa.pdf

PDFElewacja wschodnia.pdf

PDFElewacja zachodnia.pdf

DOCZał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna.doc

DOCZał. Nr 2 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.doc

DOCZał. Nr 3 do SIWZ - Kosztorys ofertowy zawierający przedmiar robót.doc

DOCZał. Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc

DOCZał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc

DOCZał. Nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc

Odpowiedzi na zapytania  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gierszowice.doc
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  DOCOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świetlica Gierszowice.doc


 

Podmiot udostępniający: Dyrektor GOKiS
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Pikul
Data wytworzenia: 2013-02-26
Metryczka
  • opublikowano:
    26-02-2013 17:17
    przez: Rafał Bandrowski
  • zmodyfikowano:
    27-03-2013 16:27
    przez: Rafał Bandrowski
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl