Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku

DOCUchwała Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.doc

XLSZałącznik do Uchwały Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r..xls

PDFUchwała Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2011.pdf

DOCCzęść opisowa budżetu Gminy Olszanka na 2011 rok.doc

XLSWskaźniki relacje poziomu zadłużenia.xls

DOCZałącznik Nr 1 - Dochody bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 1 - Dochody majątkowe.doc

 DOCZałącznik Nr 2 - Wydatki bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 2 - Wydatki majątkowe.doc

XLSZałącznik Nr 2 - Wydatki majątkowe.xls

DOCZałącznik Nr 3 - Przychody i rozchody.doc

DOCZałącznik nr 4 - Dochody i wydatki - Ochrona Zdrowia.doc

DOCZałącznik Nr 5 - Dochody i wydatki zlecone.doc

DOCZałącznik Nr 6 - Wydatki budżetu - dotacje.doc

DOCZałącznik Nr 7 - Fundusz Sołecki.doc

DOCZałącznik Nr 8 - Dotacja dla ZGK.doc

DOCPlan wydatków - przedszkola.doc

DOCPlan wydatków - stołówki.doc

DOCPlan wydatków - szkoły.doc

DOCBudżet na 2011 rok - GOKiS - Świetlice.doc

DOCBudżet na 2011 rok - GOKiS - biblioteki.doc

DOCUchwała Nr IV-15-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII-275-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r..doc

DOCUchwała Nr IV-16-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr IV-16-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.doc

DOCUchwała Nr IV-17-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2011.doc

DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV-17-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2011.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV-17-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2011.doc

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV-17-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2011.doc

DOCUchwała Nr IV-18-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2011.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr IV-18-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2011.doc

DOCUchwała Nr IV-19-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawi zmiany Uchwały Nr II-7-201 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2010r..doc

DOCUchwała Nr IV-20-2011 Rady Gminy Olszankaz dn. 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24.04.2003r..doc

DOCUchwała Nr IV-21-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś.doc

DOCUchwała Nr IV-22-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice.doc

DOCUchwała Nr IV-23-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011r. sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie.doc

DOCUchwała Nr IV-24-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów.doc

DOCUchwała Nr IV-25-201 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice.doc

DOCUchwała Nr IV-26-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów.doc

DOCUchwała Nr IV-27-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki.doc

DOCUchwała Nr IV-28-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka.doc

DOCUchwała Nr IV-29-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela.doc

DOCUchwała Nr IV-30-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie.doc

PDFUchwała Nr IV-31-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszank na lata 2011 - 2015.pdf

PDFUchwała Nr IV-32-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III-17-2006 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.20006r..pdf

DOCUchwała Nr IV-33-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaoptarzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc 

DOCZałącznik do Uchwały Nr IV-33-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r..doc

DOCUchwała Nr V-34-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.02.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r..doc

DOCUchwała Nr V-36-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.02.2011r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Olszanka.doc

PDFUchwała nr VI-37-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.02.2011r. w sprawie udzielenia dotacji.pdf

DOCUchwała Nr V-38-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.02.2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr V-38-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.02.2011r..doc

DOCUchwała Nr V-39-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.02.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania..doc

PDFUchwała Nr V-40-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.02.2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olszanka.pdf

DOCUchwała Nr V-41-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.02.2011r. w sprawie zajęcia stanowiska dot. realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich zlokalizowanych w Gminie Olszanka.doc

DOCUchwała Nr VI-42-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.03.2011r w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.doc

XLSZałącznik do Uchwały Nr VI-42-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.03.2011r..xls

DOCUchwała Nr VI-43-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.03.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. oraz zał. 1i 2.doc

XLSZałącznik do Uchwały Nr VI-43-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.03.2011r. - wydatki majątkowe na 2011 rok.xls

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI-43-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.03.2011r..doc

DOCUchwała Nr VI-44-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olszanka środków stanowiących fundusz sołecki.doc

DOCUchwała Nr VI-45-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.03.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V-35-2007 RG Olszanka w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych..doc

DOCUchwała Nr VI-46-2011 rady Gminy Olszanka dn. 30.03.2011r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Brzeg.doc

DOCUchwała Nr VI-47-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.03.2011r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice.doc

DOCUchwała Nr VII-48-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2011 rok.doc

DOCUchwała Nr VII-49-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011r. w sprawie użyczenia nieruchomości - Gierszowice.doc

DOCUchwała Nr VII-50-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011r. w sprawie użyczenia nieruchomości - Krzyżowice.doc

DOCUchwała Nr VII-51-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011r. w sprawie użyczenia nieruchomości - Pogorzela.doc

DOCUchwała Nr VII-52-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011r. w sprawie użyczenia nieruchomości - Olszanka.doc

DOCUchwała Nr VII-53-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011r. w sprawie użyczenia nieruchomości - Przylesie.doc

PDFUchwała Nr VII-54-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011-2016.pdf

PDFUchwała Nr VII-55-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszanka.pdf

DOCUchwała Nr VII-56-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII-276-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r..doc

DOCUchwała Nr VIII-57-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.05.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r..doc

XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII-57-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.05.2011r..xls

DOCUchwała Nr VIII-58-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.05.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dn.27.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2011 rok.doc

XLSZałącznik do Uchwały Nr VIII-58-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.05.2011r..xls

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII-58-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.05.2011r..doc

DOCUchwała Nr VIII-59-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.05.2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Olszanka do zawarcia umowy z Powiatem Brzeskim.doc

DOCUchwała Nr VIII-60-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.05.2011r. w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr VIII-61-2011 Rady Gminy Olszanka z dn.26.05.2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Olszanka do zawarcia umowy z Powiatem Brzeskim na partycypację Gminy w kosztach zadania na drodze powiatowej Nr 1181O w Pogorzeli.doc

PDFUchwała Nr VIII-62-2011 Rady Gminy Olszanka zdn. 26.05.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-54-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2011r..pdf

 DOCUchwała Nr IX-63-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2010 rok.doc

DOCUchwała Nr IX-64-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2010 rok.doc

DOCUchwała Nr IX-65-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc

PDFUchwała Nr IX-66-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf

PDFUchwała Nr IX-67-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII-264-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r..pdf

DOCUchwała Nr IX-68-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-4-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2010r..doc

DOCUchwała Nr IX-69-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r. w sprawie opinii dot. projketu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie przekształcenia Brzeskiego Centrum Medycznegow Brzegu.doc

DOCXUchwała Nr IX-70-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r. w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XXXIV-211-2009 Rady Gminy Olszanka z dn. 1.12.2009r. oraz Uchwały Nr XIX-119-2008 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.05.2008r..docx

DOCUchwała Nr IX-71-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r. w sprawie przystąpienia Sołectwa Gierszowice do Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim.doc

 PDFUchwała nr X-72-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.08.2011 w sprawie przekazania skargi.pdf

PDFUchwała nr X-73-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.08.2011 w sprawie przekazania skargi.pdf

PDFUchwała Nr XI-74-2011 Rady Gminy Olszanka z dni. 13.09. 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011.pdf

PDFUchwała Nr XII-75-2011 Rady Gminy Olszankaz dn. 29.09.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r..pdf

PDFUchwała Nr XII-76-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.09.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji.pdf

PDFUchwala Nr XII-77-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.09.2011r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r..pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XII-78-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.09.2011r..pdf

DOCUchwała Nr XII-78-2011 Rady Gminy Olszankaz dn. 29.09.2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

PDFUchwała Nr XII-79-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.09.2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszanka.pdf

DOCXUchwała Nr XII-80-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.09.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Olszanka..docx

PDFUchwała Nr XII-81-2011 Rady Gminy Olszankau z dn. 20.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej powyżej 3 lat.pdf

DOCUchwała Nr XII-82-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.09.2011r. w sprawie zmiany Statutu ZGŚO w Opolu.doc

DOCUchwała Nr XII-83-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.09.2011r. w sprawie przyjęcia oświadczenia upamiętnienia ofiar ludobójstwa.doc

PDFUchwała Nr XIII-84-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.10.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dn.27.01.2011r..pdf

PDFUchwała Nr XIV-85-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.10.2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIV-86-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.10.2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf

PDFUchwała Nr XIV-87-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.10.2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XIV-88-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.10.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r..pdf

PDFUchwała Nr XIV-89-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.10.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r..pdf

PDFUchwała Nr XIV-90-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.10.2011r. w sprawie zwolania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś.pdf

PDFUchwała Nr XIV-91-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Olszanka ze Stowarzyszeniem BWH oraz Gminą Skarbumierz.pdf

PDFUchwała Nr XIV-92-2011 Rady Gminy Olszanka z dn.28.10.2011r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.pdf

PDFUchwała Nr XIV-93-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.10.2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gierszowice dot. przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2012 rok.pdf

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV-94-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.11.2011.doc

XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV-94-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.112011.xls

PDFUchwała Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r. w sprawie określenia wzorów deklaaracji i informacji podatkowych.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszana z dn. 29.11.2011r..pdf

PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r..pdf

PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r..pdf

PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r..pdf

PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r..pdf

PDFZałącznik nr 6 do Uchwały Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r..pdf

PDFZałącznik nr 7 do Uchwały Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r..pdf

PDFZałącznik nr 8 do Uchwały Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r..pdf

 PDFZałącznik nr 9 do Uchwały Nr XV-95-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r..pdf

DOCUchwała Nr XV-96-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r. w sprawie przekazania skargi.doc

PDFUchwała Nr XV-97-2011 Rady Gminy Olszanka z dn 29.11.2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy OLszanka na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi.pdf

DOCUchwała Nr XV-98-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Brzeg w sprawie powierzenia Gminie Olszanka zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania.doc

PDFUchwała Nr XV-99-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójt Gminy Olszanka.pdf

PDFUchwała Nr XV-100-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Pogorzeli.pdf

PDFUchwała Nr XVI-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka z rok 2012.pdf

PDFUchwała Nr XVI-102-2011 Rady Gminy Olszanka z dn 29.12.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2012-2027.pdf

PDFUchwała Nr XVI-103-2011 Rady Gminy Olszanka z dn 29.12.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dn 27.01.2011 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVI-104-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX-66-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r..pdf

DOCUchwała Nr XVI-105-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-99-2007 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.12.2007r..doc

DOCUchwała Nr XVI-106-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.doc

PDFUchwała Nr XVI-107-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego.pdf

PDFZałacznik nr 1 do Uchwały Nr XVI-107-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..pdf

 PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI-107-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..pdf

DOCUchwała Nr XVI-108-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Olszanka dot.projketu rozporządzenia MS.doc

PDFUchwała Nr XVI-109-2011 Rady Gminy Olszanka z dn 29.12.2011 w spr zmiany uchwały Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dn 27.01.2011 w spr uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia:  27.01.2011r.14.04.2011,27.05.2011, 15.06.2011, 9.11.2011, 26.11.2012


DOCUchwała Nr XV-94-2011 Rady Gminy Olzankaz dn. 29.11.2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV142011 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2011 rok.doc