Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zmianami)  oraz na podstawie Uchwały Nr XLII/261/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010r. , Wójt Gminy Olszanka ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r. 
 

Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie bezpośredniego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) po upływie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy  (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu Programu współpracy na rok 2011, tj. w dniu 18 stycznia 2011r. o godz. 13.oo w Urzędzie Gminy Olszanka-sala Nr 9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: E.Rosińska
Data wytworzenia: 28.10.2010r., 10.01.2011r.,27.01.2011