gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
Powrót do strony www Gminy Menu BIP

Elektroniczna skrzynka podawcza


Działając na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Gminy Olszanka uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą na  Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 

 

Poniżej adres skrzynki podawczej (proszę kliknąć w logo):
 
olszn_banner_epuap.jpeg 
 
 
 

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Olszanka:
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.
 • Dokumenty elektroniczne wysyłane za pomocą skrzynki podawczej muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
Do zapisywania załączników dodawanych do pism stosuje się formaty danych określone w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216).
 • Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Urzędu Gminy Olszanka również na następujących informatycznych nośnikach danych:
  • Płyta CD,
  • Płyta DVD,
  • Pamięć USB.
Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • Potwierdzenie doręczenia dokumentu elektronicznego za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Gminy Olszanka jest wysyłane w formie urzędowego poświadczenia odbioru na adres skrzynki kontaktowej klienta urzędu.
 • Dokument doręczony do Urzędu Gminy Olszanka na nośniku danych może zostać poświadczony poprzez zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru na następujących nośnikach:
  • Płyta CD-R,
  • Płyta DVD-R,
  • Pamięć USB. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rafał Bandrowski
Data wytworzenia: czerwiec 2012