Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY OLSZANKA

Olszanka 16
49-332 Olszanka


tel. ( +48) 77 412 96 83, 77 412 96 84, 77 412 96 85
fax. ( +48) 77 412 96 83
e-mail : ug@olszanka.pl
www.olszanka.pl

Godziny urzędowania:

- w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


INFORMACJA

w sprawie przyjęć Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Olszanka skargi, wnioski i petycje przyjmuje:

 • Wójt Gminy – w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 12.00,
 • Sekretarz Gminy - w piątki od godz. 9.00 do godz. 12.00,
 • Kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy Urzędu - codziennie w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Po godzinach pracy przyjęcia Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji przez Wójta i Sekretarza Gminy odbywają się w każdą środę od godz. 15.00 do godz. 16.00, po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej w przeddzień ustalonego dnia przyjęć, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka, telefonicznie lub za pomocą telefaxu na nr tel. fax 77 412 96 83, wew. 101 lub 120 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16, bądź pocztą elektroniczną: ug@olszanka.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.


Sprawy przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji prowadzi stanowisko pracy:
Kierownika USC - pok. Nr 15, tel. 77 412 96 83 wew. 120
oraz w zastępstwie
Stanowisko pracy ds. Administracji – pok. Nr 6,
tel. 77 412 96 83 wew. 101.

Rachunki bankowe Gminy Olszanka

 • podatki i opłaty lokalne: 05 8870 0005 2004 0110 1576 0212
 • opłata skarbowa:  35 8870 0005 1004 0110 1576 0202
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 58 8870 0005 2004 0110 1576 0228 lub na indywidualne rachunki bankowe

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  19-06-2013 15:59
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  25-03-2020 18:18
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Olszanka
  odwiedzin: 117885
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl