Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty złożone w 2015 roku

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r. poz. 118 z późn. zmianami ) podaję do wiadomości złożoną przez Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie „Stal Brzeg” zs. w Brzegu  ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 cyt. ustawy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ,  można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty .  Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr 6

 

Olszanka, dnia 29.10.2015 r.

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska


PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf

PDFInformacja o zawartej umowie na realizację zadania publicznego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2015
  przez: Sekretarz - Ewa Rosińska
 • opublikowano:
  29-10-2015 08:20
  przez: Rafał Bandrowski
 • zmodyfikowano:
  12-11-2015 14:54
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Olszanka
  odwiedzin: 2261
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl