Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie - 19–02-2020

WYKAZ

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65) Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie.

Lp. Położenie nieruchomości obręb/ulica Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów Opis i przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie Uwagi
1. dz. nr 59/1 obręb Janów Działka objęta księgą  wieczystą nr OP1B/00020838/1 o powierzchni 1,1791 ha, użytek gruntowy Bz – 1,1791 ha Teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Na nieruchomości znajduje się gminne boisko sportowe. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym usytuowana jest działka.

Przeznaczenie w użyczenie do bezpłatnego używania (przedłużenie umowy  o 2 lata) na realizację zadań:
1. Integracyjne miejsce spotkań mieszkańców.
2. Miejsce rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci.

-
2. dz. nr 15/6 obręb Jankowice Wielkie Działka objęta księgą wieczystą OP1B/00018171/0 o powierzchni 0,5762 ha, użytek gruntowy Bz – 0,5627 ha, Bi – 0,0135 ha Teren rekreacyjno-wypoczynkowy i inne tereny zabudowane. Na nieruchomości znajduje się gminne boisko sportowe oraz budynek szatni sportowej. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym usytuowana jest działka.

Przeznaczenie w użyczenie do bezpłatnego używania (przedłużenie umowy o 7 lat) na realizację zadań:
1.Urządzenie zielonej siłowni.
2. Street workout w Jankowicach Wielkich.

-

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka na okres 21 dni.

Ponadto jego treść zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu.

Szczegółowe informacje o gruntach przeznaczonych do oddania w użyczenie można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka, pokój 8 a, telefon 77 412 96 83 wew. 112.

Olszanka, dn. 18.02.2020 r.                                                                                                                                            

/-/ Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka