Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.03.2020 r.o odwołaniu I przetargu ustnego zwołanego na dzień 31.03.2020 r.

Olszanka, 24 marca 2020r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Olszanka działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020r.,  poz. 65 ), odwołuje I przetarg ustny ograniczony zwołany na dzień 31 marca 2020r., na godzinę 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka pokój nr 15 na niżej wymienioną nieruchomość : działkę nr 287/2, położoną w Obórkach, o powierzchni 7,3200ha, arkusz mapy 1, numer jednostki rejestrowej G.94, zapisaną w księdze wieczystej KW OP1B/00017869/3. Teren równy bez pofałdowań , nie jest ogrodzona  nie jest zabudowana, w sąsiedztwie terenów rolnych, pod uprawy polowe. Gmina nie posiada planu zagospodarowania na wymienioną działkę. Cena wywoławcza : 354.000,-zł.

Odwołanie przetargu następuje w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. z 2020r. poz. 491).

W przyczyn wskazanych  powyżej  przetarg zwołany na dzień 31 marca 2020r. zostaje odwołany.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w prasie lokalnej – „Panorama Powiatu”, na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanka – www.olszanka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.olszanka.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszance, pokój nr 10, telefon 774129683 wew. 115.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/Aneta Rabczewska