Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat - 03.06.2020

WYKAZ

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65) Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
 

Lp. Położenie nieruchomości obręb/ulica Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów Opis i przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie Roczny czynsz Okres dzierżawy Uwagi
1. dz. nr 287/2  a. m. 1, obręb Obórki Działka objęta księgą wieczystą OP1B/00017869/3 o powierzchni 7,3200 ha, użytek gruntowy R IIIb – 0,1100 ha, IVa  – 6,7700 ha, R IVb – 0,4400 ha Nieruchomość stanowiąca jedną działkę rolną, zagospodarowaną rolniczo, pod uprawy polowe. Położona w sąsiedztwie działek rolnych, niezabudowanych, poza zabudowaniami wsi, na obszarze pól uprawnych.. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka. Użytkowanie rolnicze. Czynsz dzierżawny wynosi 29,39 q rocznie płatne do 15 września każdego roku według określonej Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka ceny 1 q pszenicy. Aktualizacja opłat następuje w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka. 3 lata

Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka na okres 21 dni.

Ponadto jego treść zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu.

Szczegółowe informacje o gruntach przeznaczonych do oddania w użyczenie można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka, pokój 8 a, telefon 77 412 96 83 wew. 112.

Olszanka, dn. 03.06.2020 r.

/-/ Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka