Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat - 05.06.2020

WYKAZ

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne  użyczenie na okres 10  lat.

Lp. Położenie nieruchomości obręb/ulica Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów Opis i przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie Roczny czynsz Okres dzierżawy Uwagi
1. Część działki nr 134/4  o pow. 0,03 ha, a. m. 1, obręb Pogorzela Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020852/5 o powierzchni 0,1391 ha, użytek gruntowy Bz – 0,1391 ha Teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym usytuowana jest działka. miejsce rekreacji – zielona siłownia Brak-użyczenie 10 lat

Użyczenie na rzecz Towarzystwa Kobiet Wiejskich w Pogorzeli - Pogorzela.

2.

Część działki nr 250/3 o pow. 0,03 ha, a. m. 2, obręb Gierszowice

Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020736/6 o powierzchni 0,1205  ha, użytek gruntowy N – 0,1205 ha Teren nieużytków. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym usytuowana jest działka. miejsce rekreacji – zielona siłownia rak-użyczenie 10 lat Użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” - Gierszowice.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka na okres 21 dni.

Ponadto jego treść zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu.

Szczegółowe informacje o gruntach przeznaczonych do oddania w użyczenie można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka, pokój 8 a, telefon 77 412 96 83 wew. 112.

Olszanka, dn. 05.06.2020 r.

/-/ Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka