Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

WYKAZ

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 782 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Lp.

Położenie nieruchomości obręb/ulica

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów Opis i przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie Roczny czynsz Okres dzierżawy Uwagi
1. Działka nr 562/7 o pow. 0,1800 ha, a. m. 1, obręb Michałów Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020737/3 o powierzchni 0,1800  ha, użytek gruntowy RIVa -0,1500 ha, PsIV – 0,0300 ha. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka. Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.
Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września.

 

1 rok -
2. Działka nr 62/3 o pow. 0,1800 ha, a. m. 1, obręb Obórki Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00017869/3 o powierzchni 0,1800  ha, użytek gruntowy RIVa -0,1800 ha. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka. Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września
1 rok -
3. Działka nr 330/2 o pow. 0,1200 ha, a. m. 1, obręb Przylesie Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020185/8 o powierzchni 0,1200  ha, użytek gruntowy RIVa -0,1200 ha. Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020185/8 o powierzchni 0,1200  ha, użytek gruntowy RIVa -0,1200 ha. Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.
Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września.

 

1 rok -
4. Działka nr 500/2 o pow. 0,2000 ha, a. m. 2, obręb Przylesie Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020185/8 o powierzchni 0,2000  ha, użytek gruntowy RIIIb - 0,1300 ha, RIVa – 0,0700 ha. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka. Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.
Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września.

 

1 rok -
5. Działka nr 602/6 o pow. 0,5000 ha, a. m. 2, obręb Przylesie Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020185/8 o powierzchni 0,5000  ha, użytek gruntowy RIIIb -0,2600 ha, RIVa – 0,2400 ha. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka. Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.
Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września

 

1 rok -
6. Działka nr 602/5 o pow. 0,3500 ha, a. m. 2, obręb Przylesie Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020185/8 o powierzchni 0,3500  ha, użytek gruntowy RIIIb - 0,3500 ha. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka. Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.
Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września.

1 rok -
7. Działka nr 558/4 o pow. 0,1800 ha, a. m. 2, obręb Przylesie Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020185/8 o powierzchni 0,1800  ha, użytek gruntowy RIIIb - 0,1800 ha. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.
Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września.

1 rok -
8. Działka nr 336 o pow. 0,0200 ha, a.m. 1, obręb Przylesie Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020737/3 o powierzchni 0,1800  ha, użytek gruntowy RIIIb – 0,0200 ha. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka. Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.
Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września.

1-3 lat -
9. Część działki nr 58 o pow. 1,1600 ha, a.m. 1, obręb Janów Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020838/1 o powierzchni 1,4500  ha, użytek gruntowy RIIIa -0,5500 ha, RIIIb – 0,4600 ha, RIVa – 0,3300 ha, RIVb – 0.0800 ha, W – 0,0300 ha. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka. Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.
Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września

1-3 lat -
10. Działka nr 9/11 o pow. 0,3489, a. m. 2, obręb Krzyżowice Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00030276 o powierzchni 0,3489  ha, użytek gruntowy RIVa -0,3489 ha. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu , na którym usytuowana jest działka. Użytkowanie rolnicze.

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka.
Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września.

1-3 lat -

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka na okres 21 dni.

Ponadto jego treść zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu.

Szczegółowe informacje o gruntach przeznaczonych do oddania w użyczenie można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka, pokój 8 a, telefon 77 412 96 83 wew. 112.

Olszanka, dn. 24.08.2020 r. 

/-/ Aneta Rabczewska
Wójt Gminy Olszanka