Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 8 lat - 21.09.2020

WYKAZ

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne  użyczenie na okres 8  lat.

Lp. Położenie nieruchomości
obręb/ulica

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów

Opis i przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie Roczny czynsz Okres dzierżawy Uwagi
1. Część działki nr 84  o pow. 0,0250 ha, a. m. 1, obręb Czeska Wieś Działka objęta księgą wieczystą nr OP1B/00020832/9 o powierzchni 2,0000 ha, użytek gruntowy Bz – 1,9100 ha, Lz-R IIIb – 0,0900 ha. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione – grunty orne. Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym usytuowana jest działka Działalność rekreacyjna Brak - użyczenie 8 lat Użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeskiej Wsi

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka na okres 21 dni.
Ponadto jego treść zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu.
Szczegółowe informacje o gruntach przeznaczonych do oddania w użyczenie można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka, pokój 8 a, telefon 77 412 96 83 wew. 112.


Olszanka, dn. 21.09.2020 r.     


/-/ Aneta Rabczewska
Wójt Gminy Olszanka