Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania imienne - XXIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-12-17 o godz. 13:15:04, a zakończono o godz. 15:12:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Sławomir Barwiński
 5. Robert Janklowski
 6. Paweł Jaskuła
 7. Teresa Kowalska
 8. Sylwia Litwinowicz
 9. Marian Piróg
 10. Grażyna Rosińska
 11. Krzysztof Rosiński
 12. Marek Szymaniak
 13. Jerzy Tokarczyk
 14. Wojciech Zubicki

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XX Sesji Rady Gminy (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Sylwia Litwinowicz, Marian Piróg, Wojciech Zubicki, Jan Warowy, Krzysztof Rosiński, Robert Janklowski, Marek Szymaniak, Jerzy Tokarczyk, Sławomir Barwiński, Teresa Kowalska, Grażyna Rosińska, Wanda Galant
 • PRZECIW (1):
  Tymoteusz Drebschok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Paweł Jaskuła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Elżbieta Zawiła

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXI Sesji Rady Gminy (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Warowy, Wojciech Zubicki, Marian Piróg, Teresa Kowalska, Robert Janklowski, Sylwia Litwinowicz, Jerzy Tokarczyk, Wanda Galant, Grażyna Rosińska, Krzysztof Rosiński, Marek Szymaniak, Sławomir Barwiński
 • PRZECIW (1):
  Tymoteusz Drebschok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Paweł Jaskuła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Elżbieta Zawiła

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXII Sesji Rady Gminy (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Warowy, Marian Piróg, Sylwia Litwinowicz, Teresa Kowalska, Krzysztof Rosiński, Sławomir Barwiński, Wojciech Zubicki, Robert Janklowski, Grażyna Rosińska, Wanda Galant, Marek Szymaniak, Jerzy Tokarczyk
 • PRZECIW (1):
  Tymoteusz Drebschok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Paweł Jaskuła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Elżbieta Zawiła

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021 (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Paweł Jaskuła, Teresa Kowalska, Marian Piróg, Krzysztof Rosiński, Sylwia Litwinowicz, Robert Janklowski, Wojciech Zubicki, Wanda Galant, Grażyna Rosińska, Jerzy Tokarczyk, Marek Szymaniak, Sławomir Barwiński, Jan Warowy
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030; (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Paweł Jaskuła, Krzysztof Rosiński, Sławomir Barwiński, Marian Piróg, Robert Janklowski, Wojciech Zubicki, Grażyna Rosińska, Teresa Kowalska, Wanda Galant, Sylwia Litwinowicz, Jan Warowy, Marek Szymaniak, Jerzy Tokarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020; (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Rosiński, Marian Piróg, Teresa Kowalska, Jan Warowy, Grażyna Rosińska, Robert Janklowski, Sławomir Barwiński, Wojciech Zubicki, Jerzy Tokarczyk, Marek Szymaniak, Wanda Galant, Sylwia Litwinowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Paweł Jaskuła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok; (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Warowy, Teresa Kowalska, Marian Piróg, Robert Janklowski, Krzysztof Rosiński, Sławomir Barwiński, Sylwia Litwinowicz, Marek Szymaniak, Wojciech Zubicki, Grażyna Rosińska, Paweł Jaskuła, Jerzy Tokarczyk, Wanda Galant
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2029; (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Warowy, Robert Janklowski, Krzysztof Rosiński, Paweł Jaskuła, Marian Piróg, Sławomir Barwiński, Wojciech Zubicki, Wanda Galant, Jerzy Tokarczyk, Sylwia Litwinowicz, Grażyna Rosińska, Marek Szymaniak, Teresa Kowalska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marian Piróg, Jan Warowy, Krzysztof Rosiński, Sławomir Barwiński, Wojciech Zubicki, Sylwia Litwinowicz, Teresa Kowalska, Robert Janklowski, Wanda Galant, Jerzy Tokarczyk, Marek Szymaniak, Grażyna Rosińska
 • PRZECIW (1):
  Paweł Jaskuła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tymoteusz Drebschok, Elżbieta Zawiła


Zakończono sesję (15:12:30)