Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka

Tytuł/nazwa postępowania:
Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:
2020/S 247-613189
Identyfikator postępowania w miniPortal:
71f63a90-c7f8-48c9-bdca-a783f7ad394e
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
22.01.2021 09:00
Termin otwarcia złożonych ofert:
22.01.2021 10:00

Załączniki:

 1. PDFOgłoszenie o zamówieniu OJ S 2020 S 247-613189.pdf
 2. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
  1. DOCXZał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
   1. PDFZał. Nr 1 do SOPZ- Uchwała Rady Gminny Olszanka w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
   2. PDFZał. Nr 2 do SOPZ - Uchwała Rady Gminy Olszanka w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych(...).pdf
   3. PDFZał. Nr 3 do SOPZ - Uchwała Rady Gminy Olszankaw sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inny.pdf
   4. DOCXZał. nr 4 do SOPZ- Lokalizacja pojemników na zużyte baterie, akumulatory małogabarytowe, leki ....docx
  2. DOCXZał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
  3. ZIPZał. Nr 3 do SIWZ - JEDZ.zip
  4. DOCXZał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
  5. DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów.docx
  6. DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia Rozdział 11 pkt. II lit. e-i SIWZ.docx
  7. DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług.docx
  8. DOCXZał. nr 8 do SIWZ- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy..docx
  9. DOCXZał. nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.docx
  10. DOCXZał. Nr 10 do SIWZ - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx
  11. DOCX Informacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp
  12. DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
  13. DOCX Informacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp
  14. DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty