Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy

2020 rok
_____________________

Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy - 2020 rok

 

2019 rok
_____________________

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka nr IRiOŚ.6220.11.2019.PB z dnia 19.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.docx

ODTZawiadomienie - obwieszczenie nr IRiOŚ.6220.6.5.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.12.2019 r. o wydaniu decyzji nr IRiOŚ.6220.6.3.2019.PB.odt

ODTZawiadomienie nr IRiOŚ.6220.4.11.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.12.2019 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa.odt

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania IRIOŚ.6220.7.2019.- Podłączenie do eksploatacji studni nr XV w Krzyżowicach.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania IRIOŚ.6220.6.2019.- Podłączenie do eksploatacji studni nr XXIII w Gierszowicach.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża Jankowice.pdf

 

2017 rok
_____________________

DOCZawiadomienie o wszczęciu postępowania Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O Pogorzela-Michałów.doc

PDFZarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-200-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2017 r..pdf

DOCZawiadomienie nr IRIOS 6220.1.12.17 Wójta Gminy Olszankz z dn. 16.02.2017 r..doc

PDFZawiadomienie nr IRIOS.6220.1.9.17 Wójta Gminy z dn. 24.01.2017 r..pdf

PDFZawiadomienie nr IRIOS 6220. 1.2.16 Wójta Gminy Olszanka z dn. 09.01.2017 r..pdf

 

2014 rok
_____________________

DOCZawiadomienie nr IRIOS DSS 6220-12-6-2014 o wydaniu postanowienia o braku oceny oddziaływania na środowisko.doc

DOCZawiadomienie nr IRIOS DSS 6220-12-5-2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego.doc

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka o wyd, decyzji środ. Biomar.doc

DOCIRIOS DSS 6220 Ogłoszenie Wójta Gm. Olszanka o wydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.doc

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS DSS 6220-1-6-2014.doc

DOCOgłoiszenie Wójta Gminy O wyd. postanowienia el. słoneczna Jankowice.doc

DOCOgloszenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia el. słoneczna Czeska Wieś.doc

DOCZawiadomienie Wójta Gminy o zebranych dowodach w spr. el. Słoneczna Olszanka.doc

2013 rok
____________________

 

DOCZawiadomienie Wójta Gminy Olszanka w spr. wyd. dezyzji środowiskowej Elektrownia słoneczna w msc. Krzyżowice

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia elektrownia słoneczna Olszanka

 

2010 rok
________________

 

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.01.10 r.

 

2009 rok 
_________________

 

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka o raporcie oceny oddziaływania na środowisko-Bio Chem Sp. z o.o.

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie postanowień uzgodnień warunków realizacji inwestycji Bio-Chem Sp. z o.o.

DOCOgłoszenie Wójta Gminy w sprawie wydania deczyji środowiskowej dla Bio-Chem Sp z o.o

DOCDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji w Olszance, dla Bio - Chem Sp z o.o.

PDFOpis projektu FW Jankowice Wielkie oraz karta informacyjna przedsięwzięcia

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.11.09r

 

2008 rok
_____________________

 

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć - Michałów

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć - Przylesie

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla inwest. w Obórkach

 

2007 rok
________________________

 

DOCOgłoszenie o postepowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

DOCObwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

2006 rok
_________________________

 

DOCZawiadomienie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na drenowaniu gruntów wsi Michałów

DOCZawiadomienie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w Przylesiu.
 

DOCZawiadomienie o zamieszczeniu wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej 2479 Czeska Wieś
 

DOCZawiadomienie, że w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia