Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna skrzynka podawcza


Działając na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Gminy Olszanka uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą na  Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 

 

Poniżej adres skrzynki podawczej:
 
epuap.png
 
/3e9t67vsgz/SkrytkaESP

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Olszanka:
 • Dokumenty elektroniczne wysyłane za pomocą skrzynki podawczej muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
Do zapisywania załączników dodawanych do pism stosuje się formaty danych określone w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216).
 • Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Urzędu Gminy Olszanka również na następujących informatycznych nośnikach danych:
  • Płyta CD,
  • Płyta DVD,
  • Pamięć USB.
Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • Potwierdzenie doręczenia dokumentu elektronicznego za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Gminy Olszanka jest wysyłane w formie urzędowego poświadczenia odbioru na adres skrzynki kontaktowej klienta urzędu.
 • Dokument doręczony do Urzędu Gminy Olszanka na nośniku danych może zostać poświadczony poprzez zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru na następujących nośnikach:
  • Płyta CD-R,
  • Płyta DVD-R,
  • Pamięć USB.