Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY OLSZANKA

Olszanka 16
49-332 Olszanka


tel. ( +48) 77 412 96 83, 77 412 96 84, 77 412 96 85
fax. ( +48) 77 412 96 83
e-mail : ug@olszanka.pl
www.olszanka.pl

Godziny urzędowania:

- w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


INFORMACJA

w sprawie przyjęć Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Olszanka skargi, wnioski i petycje przyjmuje:

  • Wójt Gminy – w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 12.00,
  • Sekretarz Gminy - w piątki od godz. 9.00 do godz. 12.00,
  • Kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy Urzędu - codziennie w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Po godzinach pracy przyjęcia Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji przez Wójta i Sekretarza Gminy odbywają się w każdą środę od godz. 15.00 do godz. 16.00, po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej w przeddzień ustalonego dnia przyjęć, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka, telefonicznie lub za pomocą telefaxu na nr tel. fax 77 412 96 83, wew. 101 lub 120 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16, bądź pocztą elektroniczną: ug@olszanka.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.


Sprawy przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji prowadzi stanowisko pracy:
Kierownika USC - pok. Nr 15, tel. 77 412 96 83 wew. 120
oraz w zastępstwie
Stanowisko pracy ds. Administracji – pok. Nr 6,
tel. 77 412 96 83 wew. 101.

Rachunki bankowe Gminy Olszanka

  • podatki i opłaty lokalne: 05 8870 0005 2004 0110 1576 0212
  • opłata skarbowa:  35 8870 0005 1004 0110 1576 0202
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 58 8870 0005 2004 0110 1576 0228 lub na indywidualne rachunki bankowe