Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Numer i data uchwały Tytuł Odnośniki
XLII-274-2014 z dnia 24.01.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław

Treść uchwały

 

XXIX-173-2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka Treść uchwały
XXXIV-211-2009 z dnia 01.12.2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  w  rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w gminie Olszanka


Informacja:

Wyrokiem WSA w Opolu z dnia 5 grudnia 2013 r. prawomocnego w dniu 24 listopada 2015 roku plan zagospodarownia przestrzennego został uchylony w całości.

Treść uchwały

Załączniki:

Załącznik nr 1-ark.1
Załącznik nr 1-ark.2

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

XXVII/172/2009 z dnia 30.03.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-jącego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” we wsi Przylesie Treść uchwały

Załączniki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXX/297/2002  w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka

Treść uchwały

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

XXX/296/2002 z dnia 22.03.2002r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka

Treść uchwały

Załączniki:

Załącznik nr 1

XII/113/99
z dnia 17.12.1999r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka

Treść uchwały 

Załączniki:

Załącznik nr 1

XII/112/99
z dnia 17.12.1999r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka

Treść uchwały 

Załączniki:

Załącznik nr 1