Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku

Lp. Nr Uchwały Przedmiot Uchwały
1. I/1/2014 DOCXUchwała Nr I-1-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.11.2014r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.docx
2. I/2/2014 DOCuchwała Nr I-2-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.11.2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka.doc
3. I/3/2014 DOCUchwała Nr I-3-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.11.2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy olszanka.doc
4. I/4/2014 DOCXUchwała Nr I-4-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.11.2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Olszanka.docx
5. I/5/2014 DOCUchwała Nr I-5-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.11.2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszanka i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.doc
6. I/6/2014 DOCUchwała Nr I-6-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.11.2014r. w sprawie ustalenia przedmiotu działalności oraz składu osobowego stałych Komisj Rady Gminy Olszanka.doc
7. I/7/2014 DOCUchwała Nr I-7-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.11.2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Olszanka.doc
8. I/8/2014 PDFUchwała Nr I-8-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.11.2014r. w sprawie zm. uchwały Nr XLI-266-2013.pdf
9. II/9/2014 PDFUchwała Nr II-9-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Olszanka na lata 2015-2022.pdf
10. II/10/2014 PDFUchwała Nr II-10-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015.pdf
11. II/11/2014 DOCXUchwała Nr II-11-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r.w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach służbowych wobec Przewodniczącego Rady.docx
12. II/12/2014 DOCXUchwała Nr II-12-2014 Rady Gminy Olszanaka z dn. 18.12.2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.docx
13. II/13/2014 DOCUchwała Nr II-13-2014 Rady Gminy Olszanka zdnia 18.12.2014r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych-1.doc
14. II/14/2014 PDFUchwała Nr II-14-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie zm. Uchwały Nr XLI-266-2013.pdf
15. II/15/2014 DOCUchwała Nr II-15-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2015r. z organizacjami pozarządowymy.doc
16. II/16/2014 DOCUchwała Nr II-16-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-261-2013.doc
DOCZałącznik do uchwały Nr II-16-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r..doc
17. II/17/2014 DOCXUchwała Nr II-17-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Olszanka do realizacji projektu pn. Uwierz w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS.docx

 

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2015 roku

Lp. Nr Uchwały Przedmiot Uchwały
1. III/18/2015 DOCXUchwała Nr III-18-2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.01.2015r. w sprawie odwołania Skarbnik Gminy olszanka.docx
2. III/19/2015 DOCUchwała Nr III-19-2015 Rady Gminy olszanak z dnia 08.01.2015r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Olszanka.doc
3. IV/20/2015 PDFUchwała Nr IV-20-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w sprawie zm. Uchwały Nr II-10-2014.pdf
4. IV/21/2015 PDFUchwała Nr IV-21-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w sprawie zm. Uchwały Nr XXXVIII-233-2013.pdf
5. IV/22/2015 PDFUchwała Nr IV-22-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w sprawie zm. Uchwały Nr XLIV-288-2014.pdf
6. IV/23/2015 PDFUchwała Nr IV-23-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowdzonych przez Gminę Olszanka.pdf
7. IV/24/2015 PDFUchwała Nr IV-24-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w sprawie udzielenia pomocy fin. Powiatowi Brzeskiemu.pdf
8. IV/25/2015 PDFUchwała Nr IV-25-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Czeska Wieś.pdf
9. IV/26/2015 PDFUchwała Nr IV-26-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Obórki.pdf
10. IV/27/2015 PDFUchwała Nr IV-27-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Olszanka.pdf
11. IV/28/2015 PDFUchwała Nr IV-28-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Przylesie.pdf
12. IV/29/2015 PDFUchwała Nr IV-29-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Michałów.pdf
13. IV/30/2015 PDFUchwała Nr IV-30-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Pogorzela.pdf
14. IV/31/2015 PDFUchwała Nr IV-31-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Gierszowice.pdf
15. IV/32/2015 PDFUchwała Nr IV-32-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Jankowice Wielkie.pdf
16. IV/33/2015 PDFUchwała Nr IV-33-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Krzyżowice.pdf
17. IV/34/2015 PDFUchwała Nr IV-34-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w spraqwie zwołania zebrania wiejskieego Sołectwa Janów.pdf
18. IV/35/2015 PDFUchwała Nr IV-35-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2015.pdf
19. IV/36/2015 PDFUchwała Nr IV-36-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.pdf
20. IV/37/2015 PDFUchwała Nr IV-37-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2015.pdf
21. IV/38/2015 PDFUchwała Nr IV-38-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-99-2011.pdf
22. V/39/2015 PDFUchwała Nr V-39- 2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.03.2015r. w sprawie preferowanych odległości uwzględnianych w rozwoju energetykii opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Olszanka.pdf
23. V/40/2015 PDFUchwała Nr V-40-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.03.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-10-2014 rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r..pdf
24. V/41/2015 PDFUchwała Nr V-41-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
25. V/42/2015 PDFUchwała Nr V-42-2015 Rady Gminy Olszankaz dn. 18.03.2015r.w sprawie programu opieki nad zwierzętami.pdf
26. V/43/2015 PDFUchwała Nr V-43-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.03.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-17-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r..pdf
27. V/44/2015 PDFUchwała Nr V-44-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.034.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Olszanka MZWiK PROWOD.pdf
28. V/45/2015 PDFUchwała Nr V-45-2015 Rady Gminy Olszanka z dn.18.03.2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy BCM w Brzegu.pdf
29. VI/46/2015 PDFUchwała Nr VI-46-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance zs. w Krzyżowicach.pdf
30. VI/47/2015 PDFUchwała Nr VI-47-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-319-2005 rady Gminy w Olszance z dn. 28.06.2005r..pdf
31. VI/48/2015 PDFUchwała Nr VI-48-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-9-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r..pdf
32. VI/49/2015 PDFUchwała Nr VI-49-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2015r. w sprawie zmian6y Uchwały Nr II-10-2014 rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r..pdf
33. VI/50/2015 PDFUchwała Nr VI-50-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX-66-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r..pdf
34. VII/51/2015 PDFUchwała Nr VII-51-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin..pdf
35. VII/52/2015 PDFUchwała Nr VII-52-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2014 rok.pdf
36. VII/53/2015 PDFUchwała Nr VII-53-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.pdf
37. VII/54/2015 PDFUchwała Nr VII-54-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II-6-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.11.2014r..pdf
38. VII/55/2015 PDFUchwała Nr VII-55-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.pdf
39. VII/56/2015 PDFUchwała Nr VII-56-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r.w sprawie przekazania skargi na działalność p.o. Dyrektora PZSP w Jankowicach Wielkich.pdf
40. VII/57/2015 PDFUchwała Nr VII-57-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-118-2008 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2008r..pdf
41. VII/58/2015 PDFUchwała Nr VII-58-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r. w sprawie przyjęcia apelu.pdf
42. VII/59/2015 PDFUchwała Nr VII-59-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf
43. VII/60/2015 PDFUchwała Nr VII-60-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-9-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r..pdf
44. VIII/61/2015 PDFUchwała Nr VII-61-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.06.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-10-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r..pdf
45. VIII/62/2015 PDFUchwała Nr VIII-62-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
46. VIII/63/2015 PDFUchwała Nr VIII-63-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
47. VIII/64/2015 PDFUchwała Nr VIII-64-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
48. VIII/65/2015 PDFUchwała Nr VIII-65-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
49. VIII/66/2015 PDFUchwała Nr VIII-66-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
50. VIII/67/2015 PDFUchwała Nr VIII-67-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
51. VIII/68/2015 PDFUchwała Nr VIII-68-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
52. VIII/69/2015 PDFUchwała Nr VIII-69-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
53. VIII/70/2015 PDFUchwała Nr VIII-70-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
54. VIII/71/2015 PDFUchwała Nr VIII-71-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
55. VIII/72/2015 PDFUchwała Nr VIII-72-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
56. VIII/73/2015 PDFUchwała Nr VIII-73-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
57. VIII/74/2015 PDFUchwała Nr VIII-74-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
58. VIII/75/2015 PDFUchwała Nr VIII-75-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
59. VIII/76/2015 PDFUchwała Nr VIII-76-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
60. VIII/77/2015 PDFUchwała Nr VIII-77-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
61. VIII/78/2015 PDFUchwała Nr VIII-78-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
62. VIII/79/2015 PDFUchwała Nr VIII-79-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
63. VIII/80/2015 PDFUchwała Nr VIII-80-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2015r..pdf
64. IX/81/2015 PDFUchwała Nr IX-81-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2015r. w sprawie zm. Uchwąły Nr II-10-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r..pdf
65. IX/82/2015 PDFUchwała Nr IX-82-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2015r.w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej.pdf
66. IX/83/2015 PDFUchwała Nr IX-83-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2015r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych.pdf
67. X/84/2015 PDFUchwała Nr X-84-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
68. X/85/2015 PDFUchwała Nr X-85-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
69. X/86/2015 PDFUchwała Nr X-86-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
70. X/87/2015 PDFUchwała Nr X-87-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
71. X/88/2015 PDFUchwała Nr X-88-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
72. X/89/2015 PDFUchwała Nr X-89-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
73. X/90/2015 PDFUchwała Nr X-90-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
74. X/91/2015 PDFUchwała Nr X-91-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
75. X/92/2015 PDFUchwała Nr X-92-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
76. X/93/2015 PDFUchwała Nr X-93-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
77. XI/94/2015 PDFUchwała Nr XI-94-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r. w sprawi uchwalenia WPF.pdf
78. XI/95/2015 PDFUchwała Nr XI-95-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.pdf 
79. XI/96/2015 PDFUchwała Nr XI-96-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II-10-2014.pdf 
80. XI/97/2015 PDFUchwała Nr XI-97-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-261-2013.pdf 
81. XI/98/2015 PDFUchwała Nr XI-98-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów.pdf 
82. XI/99/2015 PDFUchwała Nr XI-99-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r.w sprawie zmiany uchwały Nr IX-83-2015.pdf 
83. XI/100/2015 PDFUchwała Nr XI-100-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu ZGŚO.pdf

 

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2016 roku

Lp. Nr uchwały Przedmiot uchwały
1. XII/101/2016 PDFUchwała Nr XII-101-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.01.2016r..pdf
2. XII/102/2016 PDFUchwała Nr XII-102-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.01.2016r..pdf
3. XII/103/2016 PDFUchwała Nr XII-103-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.01.2016r..pdf
4. XII/104/2016 PDFUchwała Nr XII-104-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.01.2016r..pdf
5. XII/105/2016 PDFUchwała Nr XII-105-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.01.2016r..pdf
6. XII/106/2016 PDFUchwała Nr XII-106-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.01.2016r..pdf
7. XII/107/2016 PDFUchwała Nr XII-107-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.01.2016r..pdf
8. XII/108/2016 PDFUchwała Nr XII-108-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.01.2016r..pdf
9. XIII/109/2016 PDFUchwała Nr XIII-109-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2016r..pdf
10. XIII/110/2016 PDFUchwała Nr XIII-110-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2016r..pdf 
11. XIII/111/2016 PDFUchwała Nr XIII-111-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2016r..pdf 
12. XIII/112/2016 PDFUchwała Nr XIII-112-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2016r..pdf 
13. XIII/113/2016 PDFUchwała Nr XIII-113-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2016r..pdf 
14. XIV/114/2016 PDFUchwała Nr XIV-114-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.03.2016r..pdf
15. XIV/115/2016 PDFUchwała Nr XIV-115-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.03.2016r..pdf
16. XIV/116/2016 PDFUchwała Nr XIV-116-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.03.2016r..pdf
17. XIV/117/2016 PDFUchwała Nr XIV-117-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.03.2016r..pdf
18. XIV/118/2016 PDFUchwała Nr XIV-118-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.03.2016r..pdf
19. XV/119/2016 PDFUchwała Nr XV-119-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I-5-2014 z dn. 28.11.2014 r..pdf
20. XV/120/2016 PDFUchwała Nr XV-120-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I-6-2014 z dn. 28.11.2014 r..pdf
21. XV/121/2016 PDFUchwała Nr XV-121-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XI-95-2015 z dn. 17.12.2015 r..pdf
22. XV/122/2016 PDFUchwała Nr XV-122-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu ZGK w Olszance.pdf
23. XV/123/2016 PDFUchwała Nr XV-123-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.04.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-135-2012 z dn. 31.05.2012 r..pdf
24. XVI/124/2016 PDFUchwała Nr XVI-124-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2016r..pdf
25. XVI/125/2016 PDFUchwała Nr XVI-125-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2016r..pdf
26. XVI/126/2016 PDFUchwała Nr XVI-126-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2016r..pdf
27. XVI/127/2016 PDFUchwała Nr XVI-127-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2016r..pdf
28. XVI/128/2016 PDFUchwała Nr XVI-128-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2016r..pdf
29. XVI/129/2016 PDFUchwała Nr XVI-129-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2016r..pdf
30. XVI/130/2016 PDFUchwała Nr XVI-130-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2016r..pdf
31 XVII/131/2016 PDFuchwała Nr XVII-131-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2016r..pdf
32 XVII/132/2016 PDFuchwała Nr XVII-132-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2016r..pdf
33. XVII/133/2016 PDFuchwała Nr XVII-133-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2016r..pdf
34. XVII/134/2016 PDFuchwała Nr XVII-134-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2016r..pdf
35. XVII/135/2016 PDFuchwała Nr XVII-135-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2016r..pdf
36. XVII/136/2016 PDFuchwała Nr XVII-136-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2016r..pdf
37. XVIII/137/2016 PDFUchwała Nr XVIII-137-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI-94-2015.pdf
38. XVIII/138/2016 PDFUchwała Nr XVIII-138-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI-95-2015.pdf
39. XVIII/139/2016 PDFUchwała Nr XVIII-139-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
40. XVIII/140/2016 PDFUchwała Nr XVIII-140-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Olszance.pdf
41. XVIII/141/2016 PDFUchwała Nr XVIII-141-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
42. XVIII/142/2016 PDFUchwała Nr XVIII-142-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi adm., fin., org. jednostek budżetowych Gminy Olszanka.pdf
43. XVIII/143/2016 PDFUchwała Nr XVIII-143-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016 - 2025 z perspektywą do 2030 r..pdf
44. XVIII/144/2016 PDFUchwała Nr XVIII-144-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Miedzygminnego z dn. 25.01.2008 r..pdf
45. XVIII/145/2016 PDFUchwała Nr XVIII-145-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka na lata 2015 - 2020.pdf
46. XVIII/146/2016 PDFUchwała Nr XVIII-146-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
47. XVIII/147/2016 PDFUchwała Nr XVIII-147-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
48. XVIII/148/2016 PDFUchwała Nr XVIII-148-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
49. XVIII/149/2016 PDFUchwała Nr XVIII-149-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
50. XVIII/150/2016 PDFUchwała Nr XVIII-150-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
51. XVIII/151/2016 PDFUchwała Nr XVIII-151-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
52. XVIII/152/2016 PDFUchwała Nr XVIII-152-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.09.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
53. XIX/153/2016 PDFUchwała Nr XIX-153-2016 rady Gminy Olszanka z dn. 13.10.2016r. w sprawie zm. Uchwały NrXI-95-2015.pdf
54. XX/154/2016 PDFUchwala Nr XX-154-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2016 r..pdf
55. XX/155/2016 PDFUchwała Nr XX-155-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2016 r..pdf
56. XX/156/2016 PDFUchwala Nr XX-156-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2016 r..pdf
57. XX/157/2016 PDFUchwala Nr XX-157-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2016 r..pdf
58. XX/158/2016 PDFUchwala Nr XX-158-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2016 r..pdf
59. XXI/159/2016 PDFUchwała Nr XXI-159-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2016 r..pdf
60. XXI/160/2016 PDFUchwała Nr XXI-160-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2016 r..pdf
61. XXI/161/2016 PDFUchwała Nr XXI-161-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2016 r..pdf
62. XXI/162/2016 PDFUchwała Nr XXI-162-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2016 r..pdf
63. XXI/163/2016 PDFUchwała Nr XXI-163-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2016 r..pdf
64. XXI/164/2016 PDFUchwała Nr XXI-164-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2016 r..pdf
65. XXI/165/2016 PDFUchwała Nr XXI-165-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2016 r..pdf
66. XXII/166/2016 PDFUchwała Nr XXII-166-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.12.2016 r..pdf
67. XXII/167/2016 PDFUchwała Nr XXII-167-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.12.2106r..pdf
68. XXII/168/2016 PDFUchwała Nr XXII-168-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.12.2016 r..pdf
69. XXII/169/2016 PDFUchwała Nr XXII-169-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.12.2016 r..pdf
70. XXII/170/2016 PDFUchwała Nr XXII-170-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.12.2016 r..pdf

 

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2017 roku

Lp. Nr uchwały Przedmiot uchwały
1. XXIII-171-2017 PDFUchwała Nr XXIII-171-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
2. XXIII-172-2017 PDFUchwała Nr XXIII-172-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
3. XXIII-173-2017 PDFUchwała Nr XXIII-173-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
4. XXIII-174-2017 PDFUchwała Nr XXIII-174-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
5. XXIII-175-2017 PDFUchwała Nr XXIII-175-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
6. XXIII-176-2017 PDFUchwała Nr XXIII-176-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
7. XXIII-177-2017 PDFUchwała Nr XXIII-177-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
8. XXIII-178-2017 PDFUchwała Nr XXIII-178-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
9. XXIII-179-2017 PDFUchwała Nr XXIII-179-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
10. XXIII-180-2017 PDFUchwała Nr XXIII-180-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.01.2017 r..pdf
11. XXIV-181-2017 PDFUchwała Nr XXIV-181-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 08.03.2017 r..pdf
12. XXIV-182-2017 PDFUchwała Nr XXIV-182-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 08.03.2017 r..pdf
13. XXIV-183-2017 PDFUchwała Nr XXIV-183-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 08.03.2017 r..pdf
14. XXIV-184-2017 PDFUchwała Nr XXIV-184-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 08.03.2017 r..pdf
15. XXIV-185-2017 PDFUchwała Nr XXIV-185-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 08.03.2017 r..pdf
16. XXIV-186-2017 PDFUchwała Nr XXIV-186-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 08.03.2017 r..pdf
17. XXIV-187-2017 PDFUchwała Nr XXIV-187-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 08.03.2017 r..pdf
18. XXIV-188-2017 PDFUchwała Nr XXIV-188-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 08.03.2017 r..pdf
19. XXV-189-2017 PDFUchwała Nr XXV-189-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 07.04.2017 r..pdf
20. XXVI-190-2017 PDFUchwała Nr XXVI-190-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.04.2017 r..pdf
21. XXVI-191-2017 PDFUchwała Nr XXVI-191-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.04.2017 r..pdf
22. XXVI-192-2017 PDFUchwała Nr XXVI-192-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.04.2017 r..pdf
23. XXVI-193-2017 PDFUchwała Nr XXVI-193-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.04.2017 r..pdf
24. XXVI-194-2017 PDFUchwała Nr XXVI-194-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.04.2017 r..pdf
25. XXVII-195-2017 PDFUchwała Nr XXVII-195-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.04.2017 r..pdf
26. XXVII-196-2017 PDFUchwała Nr XXVIII-196-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2017 r..pdf
27. XXVII-197-2017 PDFUchwała Nr XXVIII-197-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2017 r..pdf
28. XXVII-198-2017 PDFUchwała Nr XXVIII-198-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2017 r..pdf
29. XXVII-199-2017 PDFUchwała Nr XXVIII-199-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2017 r..pdf
30. XXVII-200-2017 PDFUchwała Nr XXVIII-200-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2017 r..pdf
31. XXIX-201-2017 PDFUchwała Nr XXIX-201-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2017r..pdf
32. XXIX-202-2017 PDFUchwała Nr XXIX-202-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2017r..pdf
33. XXIX-203-2017 PDFUchwała Nr XXIX-203-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2017r..pdf
34. XXIX-204-2017 PDFUchwała Nr XXIX-204-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2017 r..pdf
35. XXIX-205-2017 PDFUchwała Nr XXIX-205-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2017r..pdf
36. XXIX-206-2017 PDFUchwała Nr XXIX-206-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2017r..pdf
37. XXIX-207-2017 PDFUchwała Nr XXIX-207-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2017r..pdf
38. XXIX-208-2017 PDFUchwała Nr XXIX-208-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2017r..pdf
39. XXIX-209-2017 PDFUchwała Nr XXIX-209-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2017r..pdf
40. XXX-210-2017 PDFUchwała Nr XXX-210-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.07.2017r..pdf
41. XXX-211-2017 PDFUchwała Nr XXX-211-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.07.2017r..pdf
42. XXX-212-2017 PDFUchwała Nr XXX-212-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.07.2017r..pdf
43. XXXI-213-2017 PDFUchwała Nr XXXI-213-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2017r..pdf
44. XXXI-214-2017 PDFUchwała Nr XXXI-214-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2017r..pdf
45. XXXI-215-2017 PDFUchwała Nr XXXI-215-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2017r..pdf
46. XXXI-216-2017 PDFUchwała Nr XXXI-216-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2017r..pdf
47. XXXI-217-2017 PDFUchwała Nr XXXI-217-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2017r..pdf
48. XXXI-218-2017 PDFUchwała Nr XXXI-218-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2017r..pdf
49. XXXI-219-2017 PDFUchwała Nr XXXI-219-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2017r..pdf
50. XXXI-220-2017 PDFUchwała Nr XXXI-220-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2017r..pdf
51. XXXII-221-2017 PDFUchwała Nr XXXII-221-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2017 r..pdf
52. XXXII-222-2017 PDFUchwała Nr XXXII-222-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2017 r..pdf
53. XXXII-223-2017 PDFUchwała Nr XXXII-223-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2017 r..pdf
54. XXXII-224-2017 PDFUchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
55. XXXII-225-2017 PDFUchwała Nr XXXII-225-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2017 r..pdf
56. XXXII-226-2017 PDFUchwała Nr XXXII-226-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2017 r..pdf
57. XXXII-227-2017 PDFUchwała Nr XXXII-227-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2017 r..pdf
58. XXXII-228-2017 PDFUchwała Nr XXXII-228-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2017 r..pdf
59. XXXIII-229-2017 PDFUchwała Nr XXXIII-229-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.11.2017r..pdf
60. XXXIV-230-2017 PDFUchwała Nr XXXIV-230-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2017r..pdf
61. XXXIV-231-2017 PDFUchwała Nr XXXIV-231-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2017r..pdf
62. XXXIV-232-2017 PDFUchwała Nr XXXIV-232-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2017r..pdf
63. XXXIV-233-2017 PDFUchwała Nr XXXIV-233-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2017r..pdf
64. XXXIV-234-2017 PDFUchwała Nr XXXIV-234-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2017r..pdf
65. XXXIV-235-2017 PDFUchwała Nr XXXIV-235-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2017r..pdf
66. XXXIV-236-2017 PDFUchwała Nr XXXIV-236-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2017r..pdf
67. XXXIV-237-2017 PDFUchwała Nr XXXIV-237-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2017r..pdf
68. XXXV-238-2017 PDFUchwała Nr XXXV-238-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2017r..pdf
69. XXXV-239-2017 PDFUchwała Nr XXXV-239-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2017r..pdf
70. XXXV-240-2017 PDFUchwała Nr XXXV-240-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2017r..pdf
71. XXXV-241-2017 PDFUchwała Nr XXXV-241-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2017r..pdf
72. XXXV-242-2017 PDFUchwała Nr XXXV-242-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2017r..pdf

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku

Lp. Numer uchwały Treść uchwały
1.  XXXVI-243-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-243-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
2. XXXVI-244-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-244-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
3. XXXVI-245-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-245-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
4. XXXVI-246-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-246-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
5. XXXVI-247-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-247-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
6. XXXVI-248-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-248-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
7. XXXVI-249-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-249-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
8. XXXVI-250-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-250-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
9. XXXVI-251-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-251-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
10. XXXVI-252-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-252-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
11. XXXVI-253-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-253-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
12. XXXVI-254-2018 PDFUchwała Nr XXXVI-254-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.01.2018r..pdf
13. XXXVII-255-2018 PDFUchwała Nr XXXVII-255-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie zm. Uchwały Nr XXXV-238-2017.pdf
14. XXXVII-256-2018 PDFUchwała Nr XXXVIII-256-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej.pdf
15. XXXVII-257-2018 PDFUchwała Nr XXXVIII-257-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami.pdf
16. XXXVII-258-2018 PDFUchwała Nr XXXVII-258-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf
17. XXXVII-259-2018 PDFUchwała Nr XXXVII-259-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji.pdf
18. XXXVII-260-2018 PDFUchwała Nr XXXVII-260-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji.pdf
19. XXXVII-261-2018 PDFUchwała Nr XXXVII-261-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie zm. Uchwały Nr XXII-224-2017.pdf
20. XXXVII-262-2018 PDFUchwała Nr XXXVII-262-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zwierających azbest.pdf
21. XXXVII-263-2018 PDFUchwała Nr XXXVII-263-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
22. XXXVII-264-2018 PDFUchwała Nr XXXVII-264-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka.pdf
23. XXXVII-265-2018 PDFUchwała Nr XXXVII-265-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie przekazania skargi.pdf
24. XXXVIII-266-2018 PDFUchwała Nr XXXVIII-266-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.03.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2017r..pdf
25. XXXVIII-267-2018 PDFUchwała Nr XXXVIII-267-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.03.2018r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP.pdf
26. XXXVIII-268-2018 PDFUchwała Nr XXXVIII-268-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.03.2018r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budzetowego.pdf
27. XXXVIII-269-2018 PDFUchwała Nr XXXVIII-269-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze.pdf
28. XXXVIII-270-2018 PDFUchwała Nr XXXVIII-270-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic.pdf
29. XXXVIII-271-2018 PDFUchwała Nr XXXVIII-271-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.03.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-135-2012.pdf
30. XXXIX-272-2018 PDFUchwała Nr XXXIX-272-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018.pdf
31. XXXIX-273-2018 PDFUchwała Nr XXXIX-273-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018.pdf
32. XXXIX-274-2018 PDFUchwała Nr XXXIX-274-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018.pdf
33. XXXIX-275-2018 PDFUchwała Nr XXXIX-275-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018.pdf
34. XXXIX-276-2018 PDFUchwała Nr XXXIX-276-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018.pdf
35. XXXIX-277-2018 PDFUchwała Nr XXXIX-277-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018.pdf
36. XXXIX-278-2018 PDFUchwała Nr XXXIX-278-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018.pdf
37. XXXIX-279-2018 PDFUchwała Nr XXXIX-279-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018.pdf
38. XXXIX-280-2018 PDFUchwała Nr XXXIX-280-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018.pdf
39. XL-281-2018 PDFUchwała Nr XL-281-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.05.2018r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017.pdf
40. XL-282-2018 PDFUchwała Nr XL-282-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.05.2018r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXXV-239-2017.pdf
41. XL-283-2018 PDFUchwała Nr XL-283-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.05.2018r.w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru.pdf
42. XL-284-2018 PDFUchwała Nr XL-284-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.05.2018r.w sprawie wystąpienia do jednostek pomocniczych w sprawie wydania opinii.pdf
43. XL-285-2018 PDFUchwała Nr XL-285-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.05.2018r.w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Przylesie.pdf
44. XLI-286-2018 PDFUchwała Nr XLI-286-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka.pdf
45. XLI-287-2018 PDFUchwała Nr XLI-287-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za rok 2017.pdf
46. XLI-288-2018 PDFUchwała Nr XLI-288-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017.pdf
47. XLI-289-2018 PDFUchwała Nr XLI-289-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-239-2017.pdf
48. XLI-290-2018 PDFUchwała Nr XLI-290-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
49. XLI-291-2018 PDFUchwała Nr XLI-291-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie.pdf
50. XLI-292-2018 PDFUchwała Nr XLI-292-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.pdf
51. XLI-293-2018 PDFUchwała Nr XLI-293-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
52. XLI-294-2018 PDFUchwała Nr XLI-294-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka.pdf
53. XLII-296-2018 PDFUchwała Nr XLII-296-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.06.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017.pdf
54. XLIII-297-2018 PDFUchwała Nr XLIII-297-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.07.2018r..pdf
55. XLIII-298-2018 PDFUchwała Nr XLIII-298-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.07.2018r..pdf
56. XLIV-299-2018 PDFUchwała Nr XLIV-299-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.07.2018r. - zmiana budżetu.pdf
57. XLV-300-2018 PDFUchwała Nr XLV-300-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.08.2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu.pdf
58. XLVI-301-2018 PDFUchwała Nr XLVI-301-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2018.r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2017r..pdf
59. XLVI-302-2018 PDFUchwała Nr XLVI-302-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2018.r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
60. XLVI-303-2018 PDFUchwała Nr XLVI-303-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2018.r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf
61. XLVI-304-2018 PDFUchwała Nr XLVI-304-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2018.r w sprawie przekazania środków finansowych.pdf
62. XLVI-305-2018 PDFUchwała Nr XLVI-305-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2018.r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów.pdf
63. XLVI-306-2018 PDFUchwała Nr XLVI-306-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2018.r w sprawie przyjęcia przez Gminę Olszanka dom Województwa Opolskiego wykonania zadania.pdf
64. XLVI-307-2018 PDFUchwała Nr XLVI-307-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2018.r w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.pdf
65. XLVII-308-2018 PDFUchwała Nr XLVII-308-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.10.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017.pdf
66. XLVII-309-2018 PDFUchwała Nr XLVII-309-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.10.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-239-2017.pdf
67. XLVII-310-2018 PDFUchwała Nr XLVII-310-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.10.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-222-2013.pdf
68. XLVII-311-2018 PDFUchwała Nr XLVII-311-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.pdf
69. XLVII-312-2018 PDFUchwała Nr XLVII-312-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.10.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV-315-2005.pdf
70. XLVII-313-2018 PDFUchwała Nr XLVII-313-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.10.2018r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrazonego w Uchwale Nr XXXVII-264-2018.pdf
71. XLVII-314-2018 PDFUchwała Nr XLVII-314-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.10.2018r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Olszanka od Województwa Opolskiego wykonania zadania.pdf
72. XLVIII-315-2018 PDFUchwała Nr XLVIII-315-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.pdf