Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referendum ogólnokrajowe 2015 r.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. zarządził ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Referendum ogólnokrajowe zostanie przeprowadzone

6 września 2015 r. w godzinach 6.00-22.00

 
Podczas referendum zostaną postawione trzy pytania:

  • Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
  • Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?


Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 318)

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. poz. 852 zostało opublikowane.

Strona internetowa z informacjami Państwowej Komisji Wyborczej:

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum: