http://bip.olszanka.pl/1664/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-2020-rok.htmlPrzetargi na sprzedaż nieruchomości - 2020 rokOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2020 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 287/2, arkusz mapy 1 w Obórkach - w drodze II przetargu ustnego ograniczonegohttp://bip.olszanka.pl/1913/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-3-listopada-2020-r-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosci-stanowiacej-dzialke-nr-2872-arkusz-mapy-1-w-oborkach-w-drodze-ii-przetargu-ustnego-ograniczonego.htmlOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2020 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 129/8, arkusz mapy 1 w Przylesiu - w drodze I przetargu ustnego nieograniczonegohttp://bip.olszanka.pl/1912/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-3-listopada-2020-r-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosci-stanowiacej-dzialke-nr-1298-arkusz-mapy-1-w-przylesiu-w-drodze-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego.htmlOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2020 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 129/9, arkusz mapy 1 w Przylesiu - w drodze I przetargu ustnego nieograniczonegohttp://bip.olszanka.pl/1911/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-3-listopada-2020-r-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosci-stanowiacej-dzialke-nr-1299-arkusz-mapy-1-w-przylesiu-w-drodze-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego.htmlOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2020 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 129/10, arkusz mapy 1 w Przylesiu - w drodze I przetargu ustnego nieograniczonegohttp://bip.olszanka.pl/1910/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-3-listopada-2020-r-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosci-stanowiacej-dzialke-nr-12910-arkusz-mapy-1-w-przylesiu-w-drodze-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego.htmlOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2020 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 398/2, arkusz mapy 1 w Przylesiu - w drodze I przetargu ustnego nieograniczonegohttp://bip.olszanka.pl/1909/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-3-listopada-2020-r-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosci-stanowiacej-dzialke-nr-3982-arkusz-mapy-1-w-przylesiu-w-drodze-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego.htmlOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.08.2020 r. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego ograniczonego - 287/2 w Obórkachhttp://bip.olszanka.pl/1854/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-24082020-r-o-przeznaczeniu-nieruchomosci-do-sprzedazy-w-drodze-i-przetargu-ustnego-ograniczonego-2872-w-oborkach.htmlOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.05.2020 r. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego - 523/1 w Michałowiehttp://bip.olszanka.pl/1775/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-19052020-r-o-przeznaczeniu-nieruchomosci-do-sprzedazy-w-drodze-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-5231-w-michalowie.htmlOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego ograniczonego zwołanego na dzień 17 czerwca 2020r.http://bip.olszanka.pl/1774/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-15052020-r-w-sprawie-odwolania-i-przetargu-ustnego-ograniczonego-zwolanego-na-dzien-17-czerwca-2020r.htmlOgłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 523/1 w Michałowiehttp://bip.olszanka.pl/1767/ogloszenie-o-i-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-dzialke-nr-5231-w-michalowie.htmlOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.03.2020 r.o odwołaniu I przetargu ustnego zwołanego na dzień 31.03.2020 r.http://bip.olszanka.pl/1716/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-24032020-ro-odwolaniu-i-przetargu-ustnego-zwolanego-na-dzien-31032020-r.htmlPrzetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej w Obórkach - 19.02.2020http://bip.olszanka.pl/1663/przetarg-ograniczony-na-sprzedaz-dzialki-rolnej-w-oborkach-19022020.html2020-02-19 17:08:57Rafał BandrowskiRafał BandrowskiWójt Gminy OlszankaEwa Nowak2020-02-19tak12032020-02-19 17:08:57Rafał Bandrowski