http://bip.olszanka.pl/1666/ogloszenie-o-naborze-do-komisji-konkursowych-2020-rok.htmlOgłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2020 rokOGŁOSZENIE O NABORZE  DO   KOMISJI   KONKURSOWYCH

            W związku z ogłoszeniem  otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka  oraz w związku  z zamiarem ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii Wójt Gminy Olszanka zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz 450 z poźn. zm.) prosi o zgłaszanie kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.. 3 ust. 3  w/w ustawy  z wyłączeniem osób wskazanych  przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących  udział w konkursie do komisji konkursowych celem opiniowania złożonych ofert.

            Propozycje należy składać w formie pisemnej , na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olszanka na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16 w terminie do dnia  10.03.2020r.

 

Olszanka, 19.02.2020r.

/-/ Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka

Załączniki:

]]>
2020-02-20 11:25:51Rafał BandrowskiRafał BandrowskiUrząd Gminy OlszankaMałgorzata Guzik2020-02-20tak7692020-02-20 11:26:11Rafał Bandrowski2020-02-20 11:25:51Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/13413/ogloszenie-o-naborze-do-komisji.pdfOgłoszenie o naborze do komisji pdf39.15 KB41nie2020-02-20 11:25:27Rafał Bandrowski2020-02-20 11:25:47Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2020-02-20 11:25:47Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuOgłoszenie o naborze do komisji .pdf2020-02-20 11:25:27Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/13412/formularz-zgloszeniowy.docFormularz zgloszeniowydoc19 KB28nie2020-02-20 11:25:26Rafał Bandrowski2020-02-20 11:25:47Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2020-02-20 11:25:47Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuFormularz zgloszeniowy.doc2020-02-20 11:25:26Rafał Bandrowski