http://bip.olszanka.pl/561/planowanie-przestrzenne.htmlPlanowanie przestrzenneMenu BIPOgłoszeniaPlanowanie przestrzenneWykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegohttp://bip.olszanka.pl/761/wykaz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.htmlOgłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegohttp://bip.olszanka.pl/369/ogloszenia-o-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego.html2013-06-28 09:48:22Rafał Bandrowski2013-06-28 09:48:22Rafał BandrowskiUrząd Gminy OlszankaRafał Bandrowski2013-10-15tak83712013-06-28 09:48:22Rafał Bandrowski