http://bip.olszanka.pl/7/biuletyn-informacji-publicznej.htmlBiuletyn Informacji PublicznejMenu BIPStrona głównaURZĄD GMINY OLSZANKA

Olszanka 16
49-332 Olszanka


tel. ( +48) 77 412 96 83, 77 412 96 84, 77 412 96 85
fax. ( +48) 77 412 96 83
e-mail : ug@olszanka.pl
www.olszanka.pl

Godziny urzędowania:

- w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


INFORMACJA

w sprawie przyjęć Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Olszanka skargi, wnioski i petycje przyjmuje:

  • Wójt Gminy – w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 12.00,
  • Sekretarz Gminy - w piątki od godz. 9.00 do godz. 12.00,
  • Kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy Urzędu - codziennie w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Po godzinach pracy przyjęcia Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji przez Wójta i Sekretarza Gminy odbywają się w każdą środę od godz. 15.00 do godz. 16.00, po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej w przeddzień ustalonego dnia przyjęć, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka, telefonicznie lub za pomocą telefaxu na nr tel. fax 77 412 96 83, wew. 101 lub 120 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16, bądź pocztą elektroniczną: ug@olszanka.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.


Sprawy przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji prowadzi stanowisko pracy:
Kierownika USC - pok. Nr 15, tel. 77 412 96 83 wew. 120
oraz w zastępstwie
Stanowisko pracy ds. Administracji – pok. Nr 6,
tel. 77 412 96 83 wew. 101.

Rachunki bankowe Gminy Olszanka

  • podatki i opłaty lokalne: 05 8870 0005 2004 0110 1576 0212
  • opłata skarbowa:  35 8870 0005 1004 0110 1576 0202
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 58 8870 0005 2004 0110 1576 0228 lub na indywidualne rachunki bankowe

 

]]>
2013-06-19 15:59:59Administrator StronyGmina OlszankaAdministrator Strony2013-06-19tak1293292020-03-25 18:18:46Rafał Bandrowski2020-03-25 18:18:25Rafał Bandrowski2016-05-16 12:27:57Rafał Bandrowski2015-04-30 08:43:28Rafał Bandrowski2013-07-01 12:00:38Administrator Strony2013-06-28 09:37:03Rafał Bandrowski2013-06-19 15:59:59Administrator StronyHerb Gminy OLszankagif10.76 KB1870nie2013-06-25 16:16:28Rafał Bandrowski2013-06-28 09:37:03Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2013-06-28 09:37:03Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuHerb Gminy OLszanka2013-06-25 16:16:28Rafał Bandrowski