http://bip.olszanka.pl/705/sprawy-wojskowe.htmlSprawy wojskoweMenu BIPSprawy interesantaSprawy wojskoweUznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodzinyhttp://bip.olszanka.pl/706/uznanie-zolnierza-lub-osoby-ktorej-doreczono-karte-powolania-do-odbycia-sluzby-wojskowej-za-posiadajacego-na-wylacznym-utrzymaniu-czlonkow-rodziny.html2014-03-05 12:36:44Rafał Bandrowski2014-03-05 12:36:44Urząd Gminy OlszankaPracownicy merytoryczni2014-03-05tak75192014-03-05 12:36:44Rafał Bandrowski