http://bip.olszanka.pl/774/wybory-samorzadowe-2014.htmlWybory Samorządowe 2014Menu BIPWyboryWybory Samorządowe 2014Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 rokuhttp://bip.olszanka.pl/791/obwieszczenia-i-uchwaly-gminnej-komisji-wyborczej-w-olszance-dotyczace-wyborow-samorzadowych-zarzadzonych-na-dzien-16-listopada-2014-roku.htmlObwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 rokuhttp://bip.olszanka.pl/790/obwieszczenia-i-zarzadzenia-wojta-gminy-olszanka-dotyczace-wyborow-samorzadowych-zarzadzonych-na-dzien-16-listopada-2014-roku.htmlInformacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.http://bip.olszanka.pl/775/informacje-panstwowej-komisji-wyborczej-w-sprawie-wyborow-samorzadowych-w-2014r.htmlPDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.pdf

 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów, rad gmin na terenie województwa opolskiego.pdf


Serwis informacyjny dla wyborców  - dotyczący udziału w głosowaniu

Zawiera wszystkie niezbędne informacje związane z udziałem w głosowaniu, również o usprawnieniach dla osób niepełnosprawnych.


PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu listy nr 12 KWW Siły i Jedności.pdf


RTFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych.rtf

W związku ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Przylesiu, Gminna  Komisja Wyborcza  w Olszance podjęła Uchwałę nr 9/2014 o odwołaniu członka Obwodowej Komisji Wyborczej. 


 

]]>
2014-08-28 13:10:00Rafał Bandrowski2014-11-07 14:32:45Rafał BandrowskiUrząd Gminy OlszankaSekretarz - Ewa Rosińska2014-08-28tak75932014-11-07 14:32:45Rafał Bandrowski2014-11-07 14:19:24Rafał Bandrowski2014-11-07 14:17:35Rafał Bandrowski2014-11-04 14:56:08Rafał Bandrowski2014-10-27 14:53:45Rafał Bandrowski2014-09-25 08:26:53Rafał Bandrowski2014-09-03 07:47:07Rafał Bandrowski2014-09-03 07:46:40Rafał Bandrowski2014-08-28 13:52:24Rafał Bandrowski2014-08-28 13:47:07Rafał Bandrowski2014-08-28 13:10:00Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/6834/obwieszczenie-wojewodzkiej-komisji-wyborczej-w-opolu-z-dnia-30-pazdziernika-2014-r-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-informacji-o-uniewaznieniu-listy-nr-12-kww-sily-i-jednosci.pdfObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu listy nr 12 KWW Siły i Jednościpdf188.45 KB474nie2014-11-07 14:32:14Rafał Bandrowski2014-11-07 14:32:45Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2014-11-07 14:32:45Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu listy nr 12 KWW Siły i Jedności.pdf2014-11-07 14:32:14Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/6832/uchwala-nr-92014-gminnej-komisji-wyborczej-w-olszance.docUCHWAŁA nr 9.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszancedoc36.5 KB570nie2014-11-07 13:17:19Rafał Bandrowski2014-11-07 14:17:35Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2014-11-07 14:17:35Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuUCHWAŁA nr 9.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance.doc2014-11-07 13:17:19Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/6817/sklady-obwodowych-komisji-wyborczych.rtfSkłady Obwodowych Komisji Wyborczychrtf108.46 KB1175nie2014-11-04 14:55:47Rafał Bandrowski2014-11-04 14:56:08Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2014-11-04 14:56:08Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych.rtf2014-11-04 14:55:47Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/6808/obwieszczenie-wojewodzkiej-komisji-wyborczej-w-opolu-o-zarejestrowanych-listach-kandydatow-na-radnych-do-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego.pdfObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiegopdf449.2 KB583nie2014-10-27 14:53:00Rafał Bandrowski2014-10-27 14:53:45Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2014-10-27 14:53:45Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf2014-10-27 14:53:00Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/6722/zarzadzenie-wojewody-opolskiego-z-dnia-20-marca-2014-w-sprawie-ustalenia-liczby-radnych-w-wyborach-w-2014-r-do-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-rad-powiatow-rad-gmin-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego.pdfZarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów, rad gmin na terenie województwa opolskiegopdf1004.11 KB612nie2014-08-28 13:48:10Rafał Bandrowski2014-08-28 13:52:24Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2014-08-28 13:52:24Rafał Bandrowskimodyfikacja-wlasciwosci-pliku2014-08-28 13:48:52Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuZarządzenie Nr 3714 Wojewody Opolskiego z dnai 20 marca 2014 w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów, rad gmin na terenie województwa.pdf2014-08-28 13:48:10Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/6721/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-20-sierpnia-2014-r.pdfRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 rpdf767.27 KB2896nie2014-08-28 13:17:29Rafał Bandrowski2014-08-28 13:47:07Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2014-08-28 13:47:07Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.pdf2014-08-28 13:17:29Rafał BandrowskiZarzadzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczychpdf537.08 KB375nie2014-09-03 07:46:09Rafał Bandrowski2014-09-03 07:46:40Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2014-09-03 07:46:40Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuZarzadzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf2014-09-03 07:46:09Rafał BandrowskiObwieszczenia Wójta Gminy Olszanka z dnia 1.09.2014r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborczepdf210.93 KB765nie2014-09-03 07:46:06Rafał Bandrowski2014-09-03 07:46:40Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2014-09-03 07:46:40Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuObwieszczenia Wójta Gminy Olszanka z dnia 1.09.2014r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.pdf2014-09-03 07:46:06Rafał Bandrowski