gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
Powrót do strony www Gminy Menu BIP

Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Olszanka

Osoba upoważniona do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze:

- Sekretarz Gminy

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Olszanka, zwany również „Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Olszanka”, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych:

- otwarty dostęp do jego zawartości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
- wydanie odpisu z rejestru bądź księgi rejestrowej na wniosek zainteresowanego podmiotu.
- umożliwienie przeglądania akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w godzinach pracy.

Urzędowo poświadczony odpis wydawany jest każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

DOCRejestr instytucji kultury Gminy Olszanka.doc