Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Referendum ogólnokrajowe 2015 r.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. zarządził ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Referendum ogólnokrajowe zostanie przeprowadzone

6 września 2015 r. w godzinach 6.00-22.00

 
Podczas referendum zostaną postawione trzy pytania:

 • Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
 • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
 • Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?


Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 318)

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. poz. 852 zostało opublikowane.

Strona internetowa z informacjami Państwowej Komisji Wyborczej:

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2015
  przez: Sekretarz - Ewa Rosińska
 • opublikowano:
  26-06-2015 10:43
  przez: Rafał Bandrowski
 • zmodyfikowano:
  25-08-2015 14:30
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Olszanka
  odwiedzin: 6145
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl